JRF:s förbundsstyrelse. Övre raden från vänster: förbundsordförande Solveig Larsson, Sven-Olof Sandberg och Rickard Olsson. Nedre raden från vänster: Henrik Tågmark, Ulf Lindström och Enock Skogman.
Foto: Jägarnas Riksförbund JRF:s förbundsstyrelse. Övre raden från vänster: förbundsordförande Solveig Larsson, Sven-Olof Sandberg och Rickard Olsson. Nedre raden från vänster: Henrik Tågmark, Ulf Lindström och Enock Skogman.

JRF:s förbundsstyrelse:

”Vi kan inte verka utifrån drev”

Det som sker nu inför vår årsstämma är beklämmande och hör inte hemma i en framgångsrik organisation som Jägarnas Riksförbund, skriver förbundsstyrelsen.

Att Jägarnas Riksförbund just nu utsätts för problem har troligen inte undgått någon förtroendevald eller tyvärr nu också bland våra anställda.
Nivån på många inlägg bygger på spekulationer, gissningar, ”egna undersökningar”, selektiva urval och personliga motsättningar. Misstro och förakt för fakta är uppenbar, detta när grundliga och opartiska utredningar blir fejk, fel och inkorrekta. Detta enligt ett antal personer. Både fackets (Unionen) utredningar samt genomförda medarbetarundersökningar anses vara felaktiga.
Genom att sprida desinformation, inte ha tillit till lämnade sakuppgifter, och med påstådda obekräftade andra- och tredjehandsuppgifter som grund blir också verkligheten helt förvrängd och för en del då plötsligt sanningar.

Otroliga framgångar
De otroliga framgångar i ekonomi, medlemstal och jaktpolitiska framgångar, under senare år och därtill nu med en professionellare organisation, är alltså inte verklighet enligt de personer som nu vill rasera Jägarnas Riksförbund.
Därutöver ger de sig även på våra anställda och vår generalsekreterare som framgångsrikt organiserat förbundets utveckling. Detta är oförskämt, oacceptabelt kränkande och mycket felaktigt. I stället skall dessa ha ett stort tack för det fina jobb som görs!
Inom Jägarnas Riksförbund ska inte frågor och egna agendor drivas genom att ringa runt, skriva arga brev, underminera och sprida saker för att bygga opinion, utan att detta skall bli ifrågasatt. Den typen av arbetssätt hör inte hemma någonstans, vare sig på ett företag, en myndighet eller i en organisation.

Organisationen lider
Just nu lider organisationen inom förtroendeleden såväl som bland personalen. Detta är inte acceptabelt och vi kan inte verka utifrån drev och påhopp för att vissa frågor inte passar en del personliga agendor.
Det som sker nu inför vår årsstämma är beklämmande och hör inte hemma i en framgångsrik organisation som Jägarnas Riksförbund, det hör inte hemma någonstans. Respekten för demokrati, att följa överenskommelser och regler är och kommer fortsatt att vara viktigt för oss verksamma i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

FÖRBUNDSSTYRELSEN I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND