Vilda vargvalpar avlivas? Naturvårdsverket grubblar på om vilda vargvalpar ska avlivas när djurparksvargar sätts ut.
Foto: Shutterstock.com Vilda vargvalpar avlivas? Naturvårdsverket grubblar på om vilda vargvalpar ska avlivas när djurparksvargar sätts ut.

Vilda valpar avlivas när djurparksvalpar sätts ut?

En mycket delikat fråga väntar tjänstemännen på Naturvårdsverket. Ska man låta fältpersonalen avliva lika många vilda valpar som antalet djurparksvalpar som planteras ut?
– Vi ska titta på den saken den närmaste tiden, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill inte ha någon utsättning alls av vargvalpar födda i djurpark. Så akut är inte den genetiska situationen, menar förbundet.
– Men om det nödvändigtvis ska planteras ut valpar bör man ta bort minst lika många som man sätter dit. Helst fler. Då påvisar man att det är genetiken det handlar om, inte antalet, säger Per Wanström. generalsekreterare i JRF.

Viktig fråga för Jägareförbundet 
För Svenska Jägareförbundet (SJF) är frågan viktig. Utsättning av djurparksvalpar får inte öka antalet vargar i det revir som drabbas.
– Vi har inte ställt något krav, så vitt jag vet, utan sett det som en självklarhet. Om en valp från djurpark sätts ut, tar man bort en av de biologiska valparna, säger Torbjörn Lövbom, rovdjursansvarig förtroendevald inom SJF.

Antal spenar 
Han menar att det faller sig helt naturligt, eftersom tiken fått ett visst antal ungar. De drar igång mjölkproduktionen i lika många spenar och då går det inte att tillföra ”extra valpar”, menar Lövbom.
– Vi är beredda att rida ut en opinion från betraktarsidan. Ingen genetisk förstärkning får innebära fler vargar. Vi konstaterar att det avlivas många vargar i djurparkerna, så det är egentligen ingen skillnad, säger Torbjörn Lövbom.

”Får man räkna med…” 
På Naturvårdsverket har man inte hunnit ta ställning i frågan ännu.
– Det handlar om en strikt skyddad art. Vi vet inte om vi hittar undantagsbestämmelser i EU:s art- och habitatdirektiv, som ger möjlighet att avliva vilda valpar. Utsättningen är aktuell i maj, så ännu har vi några månader på oss att fatta beslut, säger Ruona Burman på Naturvårdsverket.

Hur möter ni en sådan kritikstorm som sannolikt kommer att följa dödandet av valpar?
– Det blev häftiga reaktioner på licensjakterna också. Det får man räkna med i en sådan här fråga, svarar Ruona Burman.