Vildsvin hotar skånsk kulturskatt

Efter upprepade besök av bökande vildsvin överväger nu Skogssällskapet och länsstyrelsen i Skåne att dra elstängsel runt byggnadsminnet Sporrakulla gård.

Sporrakullagården har anor från tidigt 1700-tal och omges av ett välbevarat och restaurerat odlingslandskap, med lövängar, hagmarker, tjärdalar och små åkerlappar.
Men nu kommer kanske ett nytt inslag i den flera hundra år gamla miljön – nämligen elstängsel.
Något som inte är helt okontroversiellt ur kulturhänseende.
– Det är ett problem, eftersom man inte vill förstöra intrycket av den fantastiska gamla gården. Men elstängsel är i princip det enda som fungerar, säger Skogssällskapets Karl-Johan Pålsson till tidningen Norra Skåne.

Slåtteräng hotad
– Någonting måste göras. Vi har försökt lägga tillbaka tuvorna vildsvinen bökat upp flera gånger men det gick inte längre; man kunde inte gå på marken.
Nu frukar man att vildsvinen inte nöjer sig med att böka upp gårdsplanen, utan även ger sig på den ålderdomliga och unika slåtterängen. Pålsson hoppas också att avskjutningen av vildsvin ökar.