Att ha vildsvin, eller inte ha vildsvin. Det är frågan i Danmark. Jägarförbundet säger ja. Bönderna säger nej.
Foto: Neil Burton/Shutterstock.com Att ha vildsvin, eller inte ha vildsvin. Det är frågan i Danmark. Jägarförbundet säger ja. Bönderna säger nej.

Vildsvinens framtid i Danmark

Debatt om att ha eller inte ha det nya högviltet

Vildsvinens vara eller icke vara i Danmark ska diskuteras på ett offentligt möte idag. Det danska jägarförbundet är värd för debatten om det nya högviltet i landet.

Danmarks Jaegareforbund vill ha vildsvin i Danmark. 
Efter 200 års frånvaro söker vildsvinen sig åter upp till Danmark.
År 2016 fälldes omkring 200 vildsvin i Danmark.

Ger skador i grödorna
Men Danmarks många jordbrukare ser helst att vildsvinen stannar söder om gränsen. Jordbrukarna är rädda för att skadorna i grödorna ökar kraftigt när vildsvinen förökar sig i våldsam takt. Detta är erfarenheten från flera andra länder.
Även representanter för naturskyddet och staten kommer att redovisa sina åsikter. Danmark har som bekant stor svinuppfödning. Det kan äventyras om vildsvinen skulle sprida sjukdomar, konstaterar det danska livsmedelsverket
Diskussionen om vildsvin hålls idag vid det årligen återkommande Naturmoedet i Hjörring.