Vildsvinsmöte misslyckades

Nyligen hölls ett möte kring vildsvinen i Älmeboda socken. Mötet arrangerades i Holken, Yxnanäs, där lantbrukare, jägare och representanter från LRF samlades. Under mötet restes kraven på att jägarna och lantbrukare ska försöka samarbeta för att få bukt med vildsvinsstammen som snabbt ökar.

Lars-Ove Johansson är ledamot i styrelsen för LRF Sydost, och dessutom boende i Lagan. Han är inte nöjd med resultatet av mötet. Det upplevde att det var svårt att föra en dialog med jägarna från trakten. Dessutom verkade det vara motigt att få igång ett samarbete mellan markägare och jägare.

– Tyvärr verkar jägarna ha svårt att ta problemen på allvar. I slutet av mötet hävdade jägare till och med att det fanns för få grisar att jaga. Och säger man det då har man inte förstått problematiken. Det finns ju samarbete med lantbrukare och jägare på andra ställen. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna samarbeta även i Älmeboda, säger Lars-Ove Johansson till Smålandsposten.

Skadorna fortsätter att öka

Från jägarnas håll uppgav man att man skjutit 248 vildsvin inom Älmeboda socken under 2007.

– De säger att de skjuter flest vildsvin i Sverige. Om det är så måste det ju finnas kopiöst med vildsvin i Älmeboda. Skadorna ha ju bara ökat, säger Lars-Ove Johansson till Smålandsposten.

Rolf Gustafsson, ordförande i LRF:s lokalavdelning, är mycket besviken över mötet. Han anser att det inte är möjligt att föra en seriös diskussion med jägarna i trakten.

En möjlig orsak till att vildsvinsstammen ökat i trakten är att flera lantbrukare utfodrar dem.

Om en samarbetsgrupp mellan LRF och jägarna kan komma fram till en lösning är idag oklart.

Även hos lantbrukarna finns kritiska röster om kollegorna:

”Bara en del vågar säga något, Resten tiger för att inte stöta sig med jägarna och då förlora arrendeinkomster”, rapporterar Smålandsposten.

När LRF Älmeboda hade sitt eget årsmöte nyligen konstaterade de att betes- och åkermarken i trakten helt tagits över av vildsvin. De stora skadorna gör att man inte längre kan odla havre alls på markerna.

En enkät som lantbrukare i Älmeboda socken fick svara på, visade att vildsvinsskadorna har förorsakat skador för nästan 800 000 kronor under 2007.