Vill att minst 120 vargar skjuts

Föreningen Naturskyddet Sverige överklagar Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg. 
”Avskjutningsnivån bör läggas på minst 120 individer”, skriver föreningen i sin överklagan.

Det är alltså inte bara vargföreningarna som överklagar jakten. Naturskyddet Sverige anser att verket fattat ett beslut som inte speglar regeringens och riksdagens intentioner i rovdjursfrågan; att minska koncentrationerna av varg i de hårdast drabbade områdena.

”För dålig effekt”
”Att skjuta av 30 vargar i öronmärkta revir anser vi få för dålig effekt, då många näringsidkande människor på landsbygden, vanliga boende med oro för vargen, samt jakträttsinnehavare knappast kommer märka någon skillnad alls, såvida de inte har ”turen” att verka inom det revir som skall tagas bort”, skriver Naturskyddet Sverige.

Vill tredubbla jakttiden
Eftersom vargjakt är svårt och tar tid vill Naturskyddet Sverige också att jakttiden utökas och att det blir jakt från 15 januari till sista februari.
Föreningens förslag är att 120 vargar får skjutas och att de geografiska begränsningarna i jakten tas bort.

Parningssäsong
Kerstin Cederlöf är chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör på Naturvårdsverket. Hon försvarar den beslutade jakten:
– Vi har tagit ett beslut med hänsyn till att de som vill ska hinna överklaga. Därför är starten för jakten satt till 1 februari. Att vi sätter stopp den 15 februari beror på att vargarna inleder sin parningssäsong då, säger Kerstin Cederlöf.