Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen vill att regeringen ska utreda vilka konsekvenser löshundsjakten innebär.
Foto: Mmartin/Shutterstock.com Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen vill att regeringen ska utreda vilka konsekvenser löshundsjakten innebär.

Vill utreda löshundsjakten

Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige vänder sig gemensamt till regeringen och begär att man ska utreda löshundsjaktens konsekvenser.

Enligt en debattartikel i Östersunds-Posten vill Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige att löshundsjaktens konsekvenser ska utredas.

”Löshundsjakt innebär att hunden driver ett för jägaren eller jaktlages tänkt jaktbyte, ofta över stora områden och under lång tid. Syftet är att bytet förr eller senare ska komma inom jägarens skotthåll. Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund”, skriver Sten Stenson, Djurskyddet Sverige och Roger Olsson, Svenska Rovdjursföreningen.
”Kräver ingen utbildning”
De menar att varken jakthunden eller hundföraren behöver utbildas för att jaga, och att jakthunden släpps i skogen utan ”egentlig kontroll”. Där utsätts hunden för faror, men utsätter även andra vilda djur för påfrestningar.
”Det är en unik situation, där lagen om tillsyn av hundar och katter inte behöver uppfyllas””, skriver de.
”För med sig problem och konflikter”
De två representanterna skriver vidare att löshundsjakten är en omhuldad jaktform, men som orsakar konflikter och problem. Framför allt menar de att jaktformen är ett hot mot de få vargar som finns i landet.
”Risken är uppenbar att vargar, enbart genom sitt naturliga beteende gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad utsträckning blir föremålk för jakt som äventyrar artens framtid i landet. Det är ett av skälen till att löshundsjakten bör utredas”, skriver föreningarnas representanter i debattartikeln.
”Drabbas av olyckor mer än andra hundar”
De hävdar också att lösdrivande jakthundar råkar ut för olyckor mer än andra hundar. Under 1997-2010 säger de två att trafikolyckor har minskat till hälften, och det beror då på att man släpper jakthundar i mindre utsträckning på grund av den ökade vargstammen under samma tidsperiod.
Vill ha en allsidig utredning
”Med eller utan varg i faunan är löshundsjakt en farlig verksamhet för hundarna. Det är ännu ett skäl till att riskerna och konsekvenserna bör utredas närmare.

Frågan handlar dock inte bara om hundar och vargar. Oskolade jakthundar jagar inte alltid selektivt, utan ofredar vilda djur som det inte är tillåtet att ofreda eller förfölja. Det är heller inte ovanligt att får och andra tamdjur blir angripna av jakthundar som inte är dugliga sin uppgift. Också dessa problem bör belysas i en allsidig utredning”, avslutar Sten Stenson och Roger Olsson.