Viltvårdsnämnden i Uppsala vill skjuta 28 lodjur

Under viltvårdsnämndens sammanträde i början av november togs ett förslag fram om skyddsjakt på 28 lodjur i Uppsala län. Förra jakten var tilldelningen endast sex lodjur i länet.  
Förslaget väcker kritik från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i länet. De har lämnat in en skriftlig reservation mot beslutet till länsstyrelsen. 

– Vi anser att försiktighetsprincipen ska gälla eftersom inga riktiga områdesinventeringar efter lodjur har kunnat ske de senaste vintrarna i Uppsala län samt angränsande län i brist på snö, kommenterar Cecilia Carlqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen i Uppsala län.
Friluftsfrämjandet i Uppland tycker i sin tur att riksdagens
miniminivån för lodjursstammen i Sverige på 300 föryngringar ska uppnås innan jaktkvoten höjs i länet.

Cirka 90 lodjur enligt senaste inventeringen
Enligt den senaste inventeringen, som gjordes 2006, fanns 13-18 familjegrupper i länet, vilket motsvarar cirka 90 lodjur.
Ordförande i viltvårdsnämnden, Lena Johansson, konstaterar att lodjuren har blivit fler. Rapporter från jägare, fler viltolyckor och att rådjuren ändrat sitt beteende är tecken på det.
– Använder man uppräkningsprincipen har familjegrupperna fördubblats. Det skulle innebära 300 lodjur, säger Lena Johansson till Arbetarbladet.

Tål avskjutning på uppåt tio procent
Grimsö forskningsstation anser att den svenska lodjursstammen kan tåla en avskjutning på cirka 5-10 procent.
Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet anser att lodjuren inte orsakar så pass mycket skador att det motiverar en så omfattande skyddsjakt som viltvårdsnämnden vill.
Nu ska länsstyrelsen ta ställning till viltvårdsnämndens förslag. Slutligen är det Naturvårdsverket som tar beslut om hur stor tilldelning det ska bli i lodjursjakten.