Voxnabor bildar lokal rovdjursgrupp

En lokal rovdjursgrupp kommer att bildas i Voxnabruk. Syftet är att få fram bättre dokumentation från samhällets invånare om alla möten med björn och varg.
– I så fall kan vi kanske få länsstyrelsen att tillstyrka en ansökan om skyddsjakt på varg, säger Hans Degerman, ordförande för JRF, Jägarnas Riksförbund, i Gävleborgs län.

Tisdagen den 12 december hölls ett krismöte i Voxnabruk, där befolkningen fått nog av främst närgångna vargar.

– Det är en flock på minst sju vargar som uppehåller sig mer eller mindre stadigvarande i samhället, förklarar Hans Degerman.

Förutom representanter från de två jägarorganisationerna, fanns kommunen, skogsägare, böndernas LRF samt fårägare och naturskyddsföreningen på mötet. Och så förstås många väldigt upprörda invånare i Voxnabruk.

– Vittnesmålen från ortsbor gjorde väldigt starkt intryck på länsstyrelsens tre representanter, säger Hans Degerman.

– De trodde att de i stort sett bara skulle få träffa klagande jägare. Ni fick de höra att ickejagande ortsbor upplever rovdjursläget som mycket plågsamt och dramatiskt, tillägger han.

Företagare hotar att lägga ned

– Vargarna hindrar ett naturligt liv och flera företagare hotar nu att lägga ned verksamheten, berättar Hans Degerman.

Det handlar dels om ett stuteri i byn Homna och dels ett eventföretag i samma by, som bland annat kör med häst och vagn.

Eventföretages ägare har redan beslutat sluta med att ha svin sedan grisar dödats vid rovdjursangrepp.

– Nu riskerar även eventverksamheten att inskränkas eftersom det är för farligt att köra med häst på vissa sträckor, förklarar Hans Degerman.

Kommunalrådet Björn Mårtensson i Ovanåkers kommun ger sitt fulla stöd för skyddsjakt.

– Men det är meningslöst att lämna in en ansökan till Naturvårdsverket som inte tillstyrks av länsstyrelsen, konstaterar Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande.

Enligt länsstyrelsen är de dokumenterade skadorna för få för att motivera skyddsjakt.

Därför var Hans Degerman och de övriga mötesdeltagarna snabba att nappa på betet när länsstyrelsens Mats Hindström efterlyste mer beslutsunderlag.

– Nu ska en lokal rovdjursgrupp bildas för att ta fram den dokumentation som behövs, säger JRF:s länsbas.

Vet inte om alla möten med varg

Länsstyrelsen har nämligen inte fått in ens en bråkdel av alla vittnesmål från ortsbor i Voxnabruk, som på olika sett upplevt närgångna vargar och björnar.

Nu ska gruppen sammanställa alla observationer och dokumentera rovdjursproblemen i Voxna.

I gruppen ska förutom ortsbor bland annat ingå en representant för kommunstyrelsen och två från jägarorganisationerna. Det är en representant för JRF-avdelningen i Voxnabruk som ska ingå i gruppen.

– Vi kommer även att göra gemensam sak med skogsbruket och LRF med syftet att få till en skyddsjakt på varg under senare delen i vinter, förklarar Hans Degerman.

Jägarnas Riksförbunds ordförande för Gästrikland passade förstås att påpeka förbundets rovdjurspolicy, som slår fast att orädda vargar som uppehåller sig nära bebyggelse bör få skjutas direkt.

Det är en ståndpunkt som hela befolkningen i Voxnabruk lär skriva under på.

Elisabeth Danielsson från Dalkarlsbo berättade hur vargarna ylat när hon var på väg till krismötet.

Inne i Voxnabruk håller vargarna gärna till vid elljusspåret. Både varg och björn passerar ofta över vägen som leder till badet.

– Det finns en desperation hos lokalbefolkningen. De väntar sig ett snabbt besked, sammanfattar Hans Degerman.