Björn Törnvall och Karl Hedin riktar stark kritik mot JO och JK för deras agerande i Lillhärdalfallet.
Björn Törnvall och Karl Hedin riktar stark kritik mot JO och JK för deras agerande i Lillhärdalfallet.

Besluten om Lillhärdalfallet en skam

Karl Hedin och Björn Törnvall anser att den ersättning som de frikända männen i Lillhärdal fått är en skam. Agerandet utplånar det eventuella förtroende som funnits kvar hos landsbygdsbefolkningen, skriver de båda i ett debattinlägg.

Justitiekanslerns (JK) beslut är ännu ett bevis på hur hårt myndigheterna håller varandra om ryggen. Åklagaren och polisen följer inte lagen, Justitieombudsmannen (JO) lägger utan motivering och åtgärd direkt ned tolv JO-anmälningar mot den ansvariga åklagarmyndigheten, mot polismyndigheten i Dalarna och mot länsstyrelsen i Dalarna och deras naturbevakare, för hur illa samtliga har skött ärendet.
JK betalar nu ut en närmast löjligt låg ersättning för den skada grabbarna har lidit, på grund av den lagstridiga och inkompetenta handläggningen, från de statliga tjänstemännens sida.
Det är en skam som vilar tungt på de rättsvårdande myndigheterna. Deras agerande i ärendet utplånar rimligen resterna av det redan svårt sargade förtroende som landsbygdsbefolkningen eventuellt hade kvar för myndigheterna.

KARL HEDIN OCH BJÖRN TÖRNVALL

Här kan du läsa mer om ersättningarna de friade fått.