Då är populism i vargfrågan okej

Nyligen meddelades att ”Vargfrågan” än en gång skall utredas, eftersom regeringen anser att ”det vetenskapliga underlaget för vargstammens storlek” hanterats på ett tveksamt sätt.

”Vetenskapen” skall nu bestämma nivån på vargstammen och inte avgöras av ”inkompetenta” riksdagsledamöter genom omröstning i Sveriges riksdag. I klartext innebär detta att mer eller mindre vänsterinriktade ”forskare” skall avgöra saken. Resultatet skall därmed bli mer i linje med det som de gröna och de röda önskar.

Då behövs inte riksdagen
Det här är väldigt intressant, för om det nu är så att riksdagsledamöterna är så korkade att de inte bör få delta i besluten rörande vissa frågor, som de inte begriper, kan vi de väl överlåta ledningen av Sverige till forskare och vetenskapsmän (och Förvaltningsdomstolen förstås). Då kan vi skicka hem riksdagsledamöterna. Vi behöver dem inte längre och vi kommer förmodligen att spara en hel del pengar på detta.
Lyssnade på radioprogrammet ”God morgon världen”. Vargfrågan var uppe till debatt. ”Låt landsbygdens folk besluta om detta, eftersom det är de som berörs” sade en av deltagarna, varvid en kvinnlig vänsterdebattör, reagerade mycket negativt. Nej, detta vore alltför populistiskt.

Vad är populism?
Dumt nog frågade inte programledaren henne hur hon definierade populism. Populism är när man lyssnar på folket. Det skall man som vänstersympatisör, med någon stolthet, självfallet inte göra, eftersom de arma satarna till folk inte vet sitt eget bästa.
I detta fall, skall man inte lyssna till en minoritet, det vill säga Sveriges landsbygd, men man ska lyssna till en majoritet av Sveriges stadsbor.  
Där har de gröna och vänstern även sina väljare. Då funkar populismen perfekt.

 

Torbjörn Lindskog