Ta bort lagkravet på att älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt, föreslår Sture Nilsson.
Ta bort lagkravet på att älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt, föreslår Sture Nilsson.

Dags att ändra lagtexten för VVO

Den nuvarande lagen om viltvårdsområden (VVO) saknar förankring i grundlagen och har flera brister. Nu går det att lösa problemet med en enkel omskrivning, hävdar debattören Sture Nilsson.

Ta bort lagkravet på att älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt, föreslår han.

Den svenska jaktlagstiftningen är 25 år gammal. Av den anledningen har regeringen beslutat att uppdatera den. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett centerpartisten Håkan Larsson till utredare, för att förnya och förbättra lagstiftningen.

Hans förslag till förändringar kan komma ut på en remissrunda detta år. Bland de delar av lagstiftningen som kommer att behandlas finns även lagen om viltvårdsområden (VVO).

Jag har, med anledning av de brister som denna lag har, skrivit tre gånger till Håkan Larsson och Justitiedepartementet.

Tvingas in i området
Varför jag har valt att även ta kontakt med Justitiedepartementet beror på att denna lag tvingar in en del jakträttsinnehavare i VVO mot sin vilja. De blir sedan dessutom tvingade att delta i gemensamhetsjakt.

En sådan lagstiftning, som dubbelt upp utsätter jakträttsinnehavarna för tvång, bör hålla mycket hög kvalitet.

Att ombesörja att en lag håller hög kvalitet, det är en del av Justitiedepartementets ansvarsområde. Det föll sig därför naturligt att inkludera dem i min skrivelse till jaktutredare Larsson.

Dubbeltvånget i otakt med tiden
I mina skrivelser jämför jag det dubbla tvång som lagen om VVO föreskriver, med den strävan som finns i samhället i övrigt att uppnå valfrihet inom de flesta områden. Men den jämförelsen blir kontrasterna stora.

Jag pekar även på, att den lagstiftning vi har i dag utestänger fastighetsägare i viltvårdsområden från att delta i jaktturism. Det förhindrar dem därmed, från att ta vara på de avkastningsmöjligheter som finns på deras fastighet.

Det tredje argumentet för att förändra lagen om VVO, det är att lagen inte håller vid en granskning i våra domstolar, vilket Kuivikangasmålet bevisade (Mål nr B 898-05).

Kan jaga på egen hand
Domstolen slog fast, att det inte är något brott att strunta i VVO-föreningens beslut om gemensamhetsjakt och dess genomförande. Enligt denna dom kan man i stället jaga för sig själv på sin egen mark utan rättsliga påföljder.

När det blir uppenbart att en lag, som granskas i våra domstolar, inte håller vad den lovar, då kan man inte anse att en sådan lag har hög kvalitet.

Vår nuvarande lag om VVO, har helt enkelt inte någon förankring i vår grundlag. En sådan lag har ingen framtid.

I mina skrivelser till jaktutredare Håkan Larsson och Justitiedepartementet ger jag ett utmärkt förslag som skulle lösa upp de tre nämnda problemen.

Slopa kravet på gemensamhetsjakt
Mitt förslag är att man i lagtexten om älgjakten ersätter ordet att älgjakten ska bedrivas som gemensamhetsjakt, till att endast förorda denna jaktform.

Denna lilla ändring förändrar förutsättningarna helt och gör att lagstiftningen harmoniserar med vår grundlag och öppnar samtidigt upp för en valfrihet, som ger jakträttsinnehavarna rätt att bedriva den älgjakt som de själva vill ha och kan därmed även delta i jaktturistverksamhet, om de så vill.

Med andra ord, så faller allt på plats med denna ändring i lagen om VVO.


Sture Nilsson, Sjulsmark