”Därför stöder vi Eks arbete”

Vi känner att vi har en miljöminister som faktiskt vågar värna landsbygdsbefolkningen mot kraven om en obegränsad vargstam från en empatilös varglobbyorganisation. Vi stöder det arbete som hon nu försöker genomföra. Därför kommer vi inte att återuppta eftersökstrejken som var planerad till 1 april, skriver Svenljungagruppen i ett debattinlägg efter mötet med miljöminister Lena Ek.

Under onsdagen hade vi ett kort men intensivt möte med miljöminister Lena Ek där vi fick möjlighet att lägga fram synpunkter på vargförvaltningen. Vi tog upp frågan om gynnsam bevarande status (GYBS) för varg.

Miljöministern berättade att hon var bedrövad att inte Naturvårdsverket (NVV) tidigare tagit fram sårbarhetsanlysen då den faktiskt skall ligga som grund för GYBS. Hon drev igenom detta när hon tillträdde som ny minister under 2012. 

Försöker gömma undan analysen
När vi påpekar att NVV nu verkar göra allt för att gömma undan sårbarhetsanlysen menar ministern att det inte kan göras eftersom även EU kräver att den skall vara med.

Vi påvisar att forskarna inte har ett vetenskapligt stöd för den riskberäkning som legat till grund för framtagandet av MVP-värdet. Det lovade hon att sätta sig in i.

Ska vara klart i juni
Hon berättade att NVV har fått i uppdrag av regeringen att ta fram GYBS. Detta skall vara klart i juni.  Sedan skall en ny förvaltningsplan tas fram och en ny proposition läggas fram i riksdagen. Om allt går vägen så kommer sedan Sverige, enligt ministern, att kunna förvalta vargstammen genom skyddsjakt nästa vinter.

Vi tog upp genetikproblemet och där påpekade vi att man bör tillämpa en adaptiv förvaltning, så att man anpassar vargstammens storlek efter den invandring vi har. Det skulle innebära att vi max kan ha cirka 160 vargar.

Att koppla adaptiv förvaltning på genetikfrågan verkade vara nytt för miljöministern.

Felaktig genetisk beräkning
Vi påpekade också att den genetiska beräkning som NVV lutar sig på är felaktig då den utgår från en vargstam med noll i inavelsgrad, vilket då endast kan innebära olika grader av mindre bra. Man skulle i stället utgått från den inavlade stam som vi har och ställt sig frågan hur den får en bättre inavelsgrad.

Vi påpekade att det var extremt nonchalant beteende av Naturvårdsverket och vargutredningen, men även av ministern att hon inte sett till att vi fått fram en ekonomisk konsekvensanalys av vargen kostnader för drabbade människor och dess näringar.

Uppoffringar och frustration
Vet man inte vilka uppoffringar som människor för göra så är det också svårt att sätta sig in i den frustration som människorna på landsbygden nu känner.       

Då vi gick med i EU så klassades våra skyddsvärda arter in i olika bilagor. Denna klassning ligger fortfarande kvar även om en art har uppnått gynnsam bevarande status.

Detta innebär att till exempel att en art som björnen som vi har i tusental måste stå under begreppet skyddsjakt och därmed stå under EU:s bevakning. Skarv är också en sådan art.

Vi uppmanade Lena Ek att ta tag i den fråga men hon upplyste om att det arbetet redan var i gång genom att hon lyft frågan mot EU. Hon var dock inte intresserad av att ta frågan så långt som att begära omförhandling eller utträde ur Bernkonventionen i dag.

Då avbröts strejken
Svenljungagruppen drev under förra året en landsomfattande eftersökstrejk för att sätta press på politikerna och för att få upp vargfrågan på bordet. Då Lena Ek under hösten deklarerade att hon vill jobba för en begränsad vargstam om cirka 180 vargar avbröt vi strejken. Vi tyckte därmed att hon utryckte empati och förståelse för landsbygdens befolkning och dess näringar.

Hon fick ta emot enorm kritik för detta uttalande från den del av varglobbyn som vill en obegränsad vargstam i Sverige. 

TT och Dagens eko, som är varglobbyns förlängda arm, tog öppet parti i frågan.

Sabotage av varglobbyn
Varglobbyn med Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen har sedan under året saboterat genetiskt förstärkning av den svenska vargstammen genom att man överklagat den genetiska urvalsjakt som både forskare och NVV har varit eniga att den behövdes.

Vi ser problematiken som ministern har med en oresonlig varglobby som hela tiden obstruerar demokratiska beslut genom överklaganden.

Vi ser också kopplingen som varglobbyn har till EU kommissionen där man verkar sitta med direktkontakt med kommissionär Potocnic.

Han i sin tur kommer med nya krav som aldrig tidigare har ställts mot andra länder och som inte ens finns författat i art- och habitatdirektivet! 

Stöder Eks arbete
Då vi känner att vi har en miljöminister som faktiskt vågar värna landsbygdsbefolkningen mot kraven om en obegränsad vargstam från en empatilös varglobbyorganisation stöder vi det arbete som hon nu försöker genomföra. 

Därför kommer vi inte att återuppta eftersökstrejken som var planerad till 1 april. Men vi kommer noga att följa hur NVV jobbar med framtagandet av GYBS.

Har lovat ett nytt möte
Skulle framtagandet av detta antal inte kunna försvaras vetenskapligt utifrån MVP-värde och de hänsyn som skall tas till människor och dess näringar enligt art- och habitdirektivets portalparagraf finner vi ingen annan väg än att vi då tar till landsomfattande eftersökstrejk igen. Lena Ek lovade oss ett förnyat möte efter att NVV fastlagt nivån för GYBS.

Vår presentation som vi visade för miljöministern finns på www.vargtak.nu

 

Svenljungagruppen, Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson och Kjell Lennartsson

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...