Foto: Shutterstock Varken JRF eller Naturvårdsverket vill se ett minskat antal jägare.

DEBATT: Det är viktigt att unga kan bli jägare

Jägarnas Riksförbund har påbörjat ett arbete med att förnya sina testfrågor så att de bättre speglar det nya teoriprovet, svarar utbildningskoordinator Jimmy Låås i debatten om jägarexamen.

David Tachezy är i en debattartikel besviken över det nya digitala teoriprovet i jägarexamen.

Jag vill börja med att svara David:

Jag hoppas verkligen att din unga son kommer att klara provet inom kort och att hans jaktliga resa blir spännande och kul. Det är väldigt viktigt för alla oss jägare att våra unga vill och kan bli jägare i framtiden.

Jimmy Låås.

Kräver bredare kunskap

När det gäller jägarexamens digitala teoriprov så vill jag ändå påstå, precis som Jens Gustafsson tidigare har skrivit, att också jag anser att frågorna en och en inte är svårare än de var i det tidigare pappersprovet. Däremot är chansen att få samma fråga igen på ett omprov betydligt mindre.

Den större frågebanken kräver därför en bredare kunskap hos eleven än tidigare, då många valde att bara lär sig de ”viktigaste” sakerna i boken eftersom det andra inte frågades om på teoriprovet.

Jag kan inte uttala mig om Jägarexamen online, men när det gäller Jägarnas Riksförbunds jägartest så har vi påbörjat ett arbete med att förnya testet så att det bättre ska spegla det nya provet och de kunskaper som krävs för att klara det.

Hemställan om sänkt avgift

Jägarnas Riksförbund skrev i höstas en hemställan till Naturvårdsverket, där vi föreslog att avgiften för omprov ska vara 250 kronor i stället för 500, och att ungdomar – som din son – ska få det lägre priset redan vid första provtillfället. Vi hoppas så klart att det ska kunna bli verklighet, men jag kan inte lova något eller säga när det skulle kunna vara aktuellt.

I vår hemställan tog vi även upp det som du nämner om att det vore bra om eleverna kunde få se vilka frågor som de har svarat fel på, och vilket det rätta svaret är, eftersom det är något som många efterfrågar.

Vill se en säker jakt

Jag kan garantera dig, David, att varken Jägarnas Riksförbund eller Naturvårdsverket vill se ett minskat antal jägare. Vi vill bara säkerställa att de jägare som kommer ut i skog och mark har den kunskap som behövs för en säker och etiskt korrekt jakt.