Foto: Privat Rickard Axdorff är övertygad om att mängder av jägare runt om i Europa skarpt motsätter sig naturrestaureringslagen.

DEBATT: FACE går hand i hand med miljöorganisationerna

Den europeiska jägarorganisationen FACE, med svensken Torbjörn Larsson som ordförande, ska för jägarnas pengar företräda jägare – inte miljöaktivister, skriver debattören Rickard Axdorff.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

FACE har under många år, tillsammans med bland andra WWF, drivit på för att få EU:s nya naturrestaureringslag på plats och de gläds nu över ”arbetssegern”.

Lagen kräver att Sverige till år 2030 återställer 30 procent av påverkad natur, till 2040 återställer 60 procent, och till 2050 återställer 90 hela procent. Med hjälp av svenska jägares pengar skickas Sverige med denna konfiskerande lag tillbaka till 1850-talet.

Borde driva frågor till gagn för jägare

FACE är samlingsorganisation för Europas jägarorganisationer. I Sverige är det klokt nog endast Svenska Jägareförbundet, SJF, som betalar för dess tjänster. För pengarna borde FACE driva viktiga frågor till gagn för jägarkåren i Europa.

Det jägarna i stället har fått är en mycket tung lobbyorganisation som arbetar för långtgående inskränkningar i äganderätten för dem som faktiskt äger jakträtten, alla markägare, och därmed slår FACE in en kil mellan dessa och jägarna.

FACE ställer sig således i samma ringhörna som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna samt organisationer som WWF, Birdlife, Naturskyddsföreningen, föreningen Skydda Skogen, en blandning av rewildingföreningar och European Environmental Bureau (EEB). Vad gör FACE bland ideologier sprungna ur en socialistisk mylla med vurm för överstatlighet och låg tolerans för egendomsskydd?

Går jaktmotståndarnas ärenden

Som medlem i FACE borde SJF ha mycket god inblick i arbetet och försäkra sig om att det inte går vilse över tid. Dessutom har man en gräddfil in då ordföranden Torbjörn Larsson tidigare var ordförande för SJF. Tyvärr gjorde Larsson under sin tid på SJF liknande försök att närma sig exempelvis WWF vilket ledde till ett trasigt förbund.

”Det är allvarligt att en organisation som är beroende av markägarkåren, och vars medlemmar ofta själva är markägare, driver en agenda som syftar till att upphäva äganderätten.”

Som ordförande för FACE verkar Larsson ha fortsatt på inslagen linje, och med jägarnas pengar gått jaktmotståndarnas ärenden. Det är allvarligt att en organisation som är beroende av markägarkåren, och vars medlemmar ofta själva är markägare, driver en agenda som syftar till att upphäva äganderätten.

I ett otydligt uttalande säger sig SJF ”inte ställa sig bakom detta”. Troligen gäller ”detta” naturrestaureringslagen. Men det är en alldeles för enkel ståndpunkt. Man kan inte låtsas att det bara handlar om inställningen till en fientlig lag. Det vi ser är själva kvittot på organisationens ideologi, inriktning och vision. En vision där jägarkåren i Europa går hand i hand med miljöorganisationerna.

FACE behöver reformeras

Jag är övertygad om att mängder av jägare runt om i Europa skarpt motsätter sig naturrestaureringslagen och inte vill ha den konfrontation med markägarna som FACE välkomnar som en seger. Markägarna har med sina protester på Europas gator visat vad de tycker om regleringar som denna.

Det förefaller som att även FACE nu är trasigt och behöver reformeras för att fylla något syfte. I alla fall för jägarna. De jägare som fortfarande tycker att FACE väg är värd att sponsra bör fundera på om gullande med naturskyddsorganisationer på sikt kommer att leda till mer eller mindre jakt.