JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson är nöjd med årets stämma. – Stämman utstrålade värme och harmoni i vårt förbund, med goda samtal både under stämman och vid sidan av det formella, säger Solveig Larsson.
JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson är nöjd med årets stämma. – Stämman utstrålade värme och harmoni i vårt förbund, med goda samtal både under stämman och vid sidan av det formella, säger Solveig Larsson.

En årsstämma med goda samtal

Årets förbundsstämma är avslutad. Sommaren kom på besök och gav en härlig och symbolisk inramning till stämman, som genomfördes i Sigtunastiftelsens harmoniska och bildande omgivning.
Även stämman utstrålade värme och harmoni i vårt förbund, med goda samtal både under stämman och vid sidan av det formella.

Med hjälp av JRF:s Stockholmsdistrikt och skicklig stämmoledning av vår hedersordförande Conny Sandström fick stämman ännu mer grund för att kunna genomföras väl och fatta besluten demokratiskt. 
Stämman la 2014 års verksamhet till handlingarna. Med stolthet kan vi konstatera att Jägarnas Riksförbund fortsatt sätter svårslagna rekord. 
Under året hade alla enskilda distrikt det högsta medlemsantalen hittills. Vårt förbund växte rekord­artat i hela landet och vår utmärkta tidning Jakt & Jägare växte åter mest i upplaga för elfte året i rad.
Vi fick också ta del av kunskaper från aktuell vargforskning. 

Berättade om vargjakten
Några av de närvarande JRF-företrädarna på stämman kunde dess­utom berätta om erfarenheter från årets mycket väl genomförda men minimala vargjakt. 
Stämman fick även information om beslutet att avstå från att delta i regeringens inbjudan till en ny vargkommitté. Det var ett gemensamt beslut mellan brukarorganisationer, där förutom JRF även LRF, SSR, SJF och fäbodbrukarna är överens om att det inte är rätt väg att delta i kommittén. Det finns nog med forum där vi pratar. Det är genomförandet av de fattade besluten som måste göras bättre.
Här behöver överklagandecirkusen ta slut. Myndigheter måste lära sig att fatta korrekta beslut och våga öka avskjutningen betydligt. 
Stämman fick bekräftat, det som vi själva visste, att även denna vinter har vargstammen växt. Det finns inga tecken på att det snäva släktskapen mellan de ryska vargar som emigrerat hit påverkar deras förmåga att få välmående avkommor, som hårt beskattar den svenska älgstammen.
Stämman gjorde även ett gemensamt uttalande och kräver att länsstyrelserna omgående offentliggör när angrepp sker på tamdjur, så andra tamdjursägare snabbt kan få reda på det och då ha en bättre chans att avstyra fler angrepp.
Beslut avseende viltförvaltning måste fattas nationellt nära där viltet finns. EU:s uråldriga naturbevarande direktiv måste ses över. 

Ge synpunkter till EU

Ett steg på vägen till sådan översyn pågår. Just nu kan alla lämna synpunkter genom en webbenkät hos EU. Längst upp till höger på förstasidan i Jakt & Jägares webbupplaga, jaktojagare.se, finns en ruta för sökord. Skriv in ordet direktivet. Då syns artikeln ”Så kan du påverka habitatdirektivet”. Där finns en länk till EU-enkäten. Välj svenska bland språkvalen till höger.
Det är viktigt att mångas åsikter kommer fram.
I viltförvaltningsbyråkratin hanteras ett viltslag i taget, något som vi i Jägarnas Riksförbund starkt kritiserat. Till exempel skapade vi begreppet det totala rovdjurstrycket, som idag är ett allmänt erkänt begrepp.
Vi har också lyft fram att när vi har både älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin i samma område påverkas både omgivningen och de olika klövviltsstammarna betydligt. Det är självklart kan tyckas, men inte i den allt mer teoretiska viltförvaltningen. Där ligger fokus på generella planer i stället för lokala förutsättningar. 
Nu börjar begreppet samförvaltning höras allt mer, vilket känns naturligt och positivt. 

Skrämmande byråkratiiver
Vad som däremot är direkt skrämmande är myndigheters, forskares och även ideella organisationers sätt att lyfta fram behovet och kravet av mer tjänstemannastyrd byråkrati, krångliga regler, ökade kostnader samt ännu mer ideell tid som går åt. 
Här behöver andra begrepp bli ledande. Det behövs insikter om att förvaltning av vilt ska ske där viltet och lokalkunskapen finns. Det ska ske lokalt mellan markägare och jägare. Det bör dessutom ske helt frivilligt, okrångligt och obyråkratiskt. 
Det behövs inga fler hyllvärmare med teoretiska pappersdokument och ”beräkningssnurror”. 

Lokalt och naturligt
Istället bör det vara mer tid tillsammans i praktisk viltförvaltning, med bössa på ryggen och goda samtal med jaktkamrater, där vi lokalt anpassar viltstammarna efter de föränderliga och naturgivna förutsättningar som gäller.
Jag hoppas att alla får mycket tid till att vistas i skog och mark och att alla får en fin sommar. 
Ta gärna med nära och kära ut i vår underbara svenska natur. 
I naturen kan vi ladda batterierna inför kommande härliga möjligheter under det nya jaktåret, som nu börjar. Själv får jag glädjen att även följa några valpars utveckling. Förhoppningsvis blir de goda älgjaktskamrater. Glad sommar!

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND