Solveig Larsson tycker att det är obegripligt att regeringen tackar jägarna med att öka viltvårdsavgiften och lägga över hanteringen på en myndighet som har svagt förtroende i jägarkretsar.
Foto: Jägarnas Riksförbund Solveig Larsson tycker att det är obegripligt att regeringen tackar jägarna med att öka viltvårdsavgiften och lägga över hanteringen på en myndighet som har svagt förtroende i jägarkretsar.

En rejäl ”smocka” mot Sveriges jägare

Varför ska jägarna betala 33 procent mer i viltvårdsavgift när allt större resurser går till forskning som jägarkåren varken har nytta av eller kontroll över? Det undrar JRF:s förbundsordförande.

Kyla och snö har förstärkt ljusets återkomst och vi får njuta av glittrande snökristaller, naturens egen högkvalitativa konst. I delar av vårt vackra land har snön, med hjälp av vind, murat in trakter i ”snösmockor”.
Vilt hamnar på vägar, järnvägar samt nära hus och har svårt att ta sig därifrån. Viltolyckorna ökar enormt och helt fantastiska insatser görs av eftersöksjägare, som med risk för eget liv bland trafikanter som inte anpassar hastighet förkortar lidandet för skadade djur.

EN ”SMOCKA” SOM slår mot Sveriges jägare är att regeringen har beslutat att höja viltvårdsavgiften med 33 procent och flytta hanteringen till Naturvårdsverket. Motivet är att fonden har gått med underskott i flera år.
Utöver att jägarorganisationerna får resurser från fonden tvingas jägarna betala för byråkratisk myndighetsutövning, bidrag till forskning med mera och frågan är om jägarnas pengar verkligen går till nytta för jakt och viltvård. Varför ska jägarna betala mer i avgift när allt större resurser går till forskning som inte jägarkåren har vare sig nytta av eller kontroll över?
Än värre är att även direkt jaktfientlig verksamhet har fått medel ur fonden. Annan verksamhet som kultur, idrott och fritidsaktiviteter får i stället bidrag och investeringar från samhället till drift, anläggningar och arrangemang.
Under coronapandemin har vikten av en aktiv fritid lyfts och mer bidrag från samhället behövs. Folkrörelsen jakt har under år 2020 betalat in 87,7 miljoner för statliga jaktkort samt fortsatt att göra ideell samhällsnytta, utövat viltvård samt tillhandahållit klimatsmart kött och livskvalitet. Det är obegripligt att regeringen tackar så mycket för den föredömliga nyttan med ökad avgift och hantering hos en myndighet som har svagt förtroende i jägarkretsar.

OM VI NATIONELLT drabbas av irriterande ”smockor” försöker även EU-kommissionen slå knockout på jägarkåren. EU behåller föråldrad lagstiftning som hindrar nationell jakt och viltvård, genom naturbevarande direktiv har de skapat förbud mot bly i hagelammunition på merparten av nordliga landytor. Nu föreslås totalförbud mot jakt på 30 procent skyddade områden och på minst 10 procent landyta och vatten, samt förslag på förbud mot bly i all ammunition.
Genom att veva med miljö- och klimatargument orsakar EU stor skada för praktisk viltvård och missar grovt en hållbar utveckling. Viltförvaltning och villkor för jaktutövande ska grundas på nationell kompetens. Nu krävs att regeringen står upp för den svenska jakten och slår tillbaka – vi jägare har i mer än 80 år faktiskt betalat avgift för det.