Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund
Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund

Ett spännande jaktpolitiskt år väntar

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har lämnat ett klart besked om skyddsjakt enligt paragraf 28, den skall ändras så att det blir möjligt att skydda både hundar och lantbrukets tamdjur utan att de först skall behöva vara skadade. Detta är bra och det borde ha varit en självklarhet mycket tidigare. Men bättre sent än aldrig, som det […]

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har lämnat ett klart besked om skyddsjakt enligt paragraf 28, den skall ändras så att det blir möjligt att skydda både hundar och lantbrukets tamdjur utan att de först skall behöva vara skadade. Detta är bra och det borde ha varit en självklarhet mycket tidigare. Men bättre sent än aldrig, som det heter. Men bäste jordbruksministern, när du nu har bestämt dig. Varför vänta till sommaren 2007?

Det finns inget att vänta på, inga mer fakta. Så ta beslutet så snart det är formellt möjligt!

– 00 –

Rovdjursutredaren Åke Pettersson fortsätter med sitt arbete. Ett arbete som så här långt inger stort förtroende och präglas av professionalism.

Flera studiebesök och många seminarier skall ge ett bra underlag för det förslag som han så småningom kommer med. Underhandskontakter med olika intresseorganisationer är förstås en självklarhet. Om cirka ett år vet vi hur han har tänkt sig det hela.

– 00 –

Blyutredningen blev, som jag tidigare skrivit, en halvmesyr. Men här vidtar nu den politiska behandlingen. Vi får hoppas och tro att jordbruksministern är lika klarsynt i denna fråga som när det gäller skyddsjakten.

– 00 –

Älgutredaren Jan Hyttring skulle vara klar till årsskiftet med sitt förslag, men har fått lite mer tid på sig. Här kan vi nog lugnt säga att det inte är lika bråttom som på de andra områdena. Några läckor har jag inte heller att skriva om. Vi väntar med spänning på vad som skall komma. Älgstammen och älgjakten är en riksangelägenhet som inte får schabblas bort. Och därför är det viktigt att vi noga överväger alla nya förslag.

– 00 –

Vi närmar oss också nästa års lodjursjakt och här skall det bli mycket spännande att se hur stor ökning av licenserna som Naturvårdsverket kommer att ge.

Vågar man äntligen lyssna på den lokala opinionen och följa de förslag som skickas in från viltvårdsnämnderna/rovdjursgrupperna? Eller tänker man även i år köra över dessa organ så till den milda grad att de snart tycker att det är meningslöst att lägga ner allt arbete som man gör?

Och finns det någon länsstyrelse som även i år måste gå in och ”pruta” på förslagen från sina egna rådgivande organ?

Det är dags att våga låta det bli en regional förvaltning enligt förslag från dem som berörs.

– 00 –

Av ovanstående uppräkning förstår nog alla att det under det kommande året är viktigt att vi i vår organisation fungerar på ett sådant sätt att vi på ett bra demokratiskt sätt kan hantera de olika frågeställningar som vi kommer att ha att ta ställning till.

Kontakterna mellan medlemmar, avdelningar, distrikt och förbundet centralt måste fungera.

Misstroende och missnöje grundar sig nästan alltid på att kontakterna har varit dåliga.

Låt oss slippa detta under det intensiva år som vi har framför oss.

Trots all jaktpolitik skall vi ju också hinna med att jaga.

Det är ju liksom det som är poängen med vårt arbete och en bra jaktpolitik skapar bra förutsättningar för en bra jakt under trevliga former och bra gemenskap.

Lycka till med en bra jakt i slutet av 2006 och under början av 2007.