”För terrorister är minskad tilltro i samhället en önskad utveckling. Förändringen av vapendirektivet riskerar att utöver vara ett slag i luften mot terroristhandlingar även orsaka misstro mot demokratiskt fattade beslut”, skriver Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
Foto: Bertil Pettersson ”För terrorister är minskad tilltro i samhället en önskad utveckling. Förändringen av vapendirektivet riskerar att utöver vara ett slag i luften mot terroristhandlingar även orsaka misstro mot demokratiskt fattade beslut”, skriver Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

EU:s vapenförslag gynnar terrorn

EU-kommissionens förslag om ett nytt vapendirektiv slår bara mot laglydiga vapenägare. Därmed uppnås ett av terroristernas mål. De nya vapenlagarna skapar misstro både mot samhället och demokratin, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Återigen visar arbetsunderlag från Bryssel att svenska regeringen inte gjort några skriftliga intryck på Brysselbyråkraternas förslag till förändrat vapendirektiv. Så fortfarande lever i allra högsta grad det förslag till vapendirektiv som utsätter svenska jägare och sportskyttar för oacceptabla negativa effekter. 
Att laglydiga människor som på sin fritid bland annat verkställer politiska beslut inom jakt och viltvård ska utsättas för helt obefogade vapenregler leder helt fel. 

Ökar misstron
Det riskerar att öka avstånd och tilltro mellan vanliga medborgare och de som vi demokratiskt valt att föra vår talan. 
Fortsätter utvecklingen av vapendirektivet på detta vis kommer tyvärr det politiska resultatet att spela terroristerna i händerna. 
För terrorister är minskad tilltro i samhället en önskad utveckling. Förändringen av vapendirektivet riskerar att utöver vara ett slag i luften mot terroristhandlingar även orsaka misstro mot demokratiskt fattade beslut.

Jaktutbildningar hotades
En annan totalt feltänkt myndighetstanke i närtid var Skolverkets förslag att alla svenska jaktutbildningar på gymnasienivå skulle läggas ned. Skolverket hänvisade till ökad risk för skolskjutningar 
Att ta bort utbildningar som både leder till jobb och upplevs som meningsfull kunskap för elever, och som gör att fler söker till utbildningar med koppling till skog, är verkligen att motarbeta både elever och landsbygdsföretagande. 
Med rätta har förslaget från Skolverket blivit kraftigt kritiserat. 
Kritiken bland remissinstanserna var så hård att Skolverket tack och lov meddelade att förslaget dras tilllbaka helt.

Tiveden-varg avlivades
För en gångs skull har Naturvårdsverket lyckats fatta ett praktiskt avvägt beslut, när verket avstod från att flytta en Tiveden-varg som härjade bland renhjordar i Jämtland. Vargen kunde sedan avlivas föredömligt snabbt av länsstyrelsen i Jämtland. 

Släng genetikplanen
Däremot är det förslag om en femårig plan för genetisk förstärkning av vargstammen, som sänts ut från Naturvårdsverket, återigen en bekräftelse på myndighetens oförmåga att bruka och förvalta. Förslaget bör hamna i papperskorgen. 
Vargparet i Tiveden, som fick statlig flytthjälp, anses inte än tillhöra den skandinaviska vargpopulationen för att de haft det dåliga omdömet att bilda eget revir. 

Duger inte i vargaveln
Trots att de fått valpar flera år duger de inte att använda i beräkning för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på varg. Man kan undra om vi nu har två olika vargpopulationer i Skandinavien som ska värnas? 
Istället lägger verket ett förslag på genetisk förstärkning som ökar misstron till vargförvaltningen genom att föreslå provocerande åtgärder som slår mot de människor och tamdjur som berörs. 

Medgivande behövs inte
Medgivande före utsättning av varg vill Naturvårdsverket ta bort. Skyddsjakt ska försvåras. Därmed ökar risken för lidande bland varg­drabbade tamdjur. Berörda människor utsätts för ökade direkta och indirekta kostnader genom att renhjordar ska flyttas och betesdjur hållas i nattfålla. 
Det är för Jägarnas Riksförbund (JRF) helt uppenbart att frilevande varg inte fungerar i svenska kulturbygder med EU:s påtvingade vargpolitik. 
Om inte JRF:s stämmobeslut om nej till frilevande varg är genom-förbart i dagsläget, borde vi åtminstone omgående få minska vargstammen till riksdagens beslutade nivå på 170 till 270 vargar. 
Då kan naturligt invandrande vargars gener få större genomslag i populationen, samtidigt som påfrestningarna för människor och djur minskar.
I vart fall är det skönt att dagsljus och vår inte är fångat i byråkratiska regelverk. Jag hoppas att alla tar sig tid att njuta av våren och naturens livskraft, vars obändiga förmåga att skapa nytt liv inte bryr sig om mänsklighetens lagar och regler.

FOTNOT
Denna text skrevs andra veckan i mars för för Jakt & Jägares majnummer.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND