Solveig Larsson, förbunds­ordförande för Jägarnas Riks­förbund.
Solveig Larsson, förbunds­ordförande för Jägarnas Riks­förbund.

Farhågor om nya älgjakten besannas

Föreskrifterna om den nya älgförvaltningen har skickats ut på remiss. Utformningen av det nya regelverket bekräftar JRF:s farhågor.
Risken finns att allt fler jägare struntar i älgjakten i framtiden, varnar JRF-basen Solveig Larsson.

En mycket fin sommar går nu för många över till förväntan inför jaktliga fina högtidsstunder. För jägare är augusti månad start på en del av året som ger mycket trevliga stunder.
Vi jägare får vistas i skog och mark, se vilda djur, samarbeta med jaktkamrater och hundar och få jaktbyte.
När andra våndas för höst och mörkare tider, ser vi jägare möjlighet att få utöva vårt intresse jakt igen.
Tyvärr är detta på allt fler håll i landet mycket kraftigt begränsat, för att inte säga omöjligt, för jägare verksamma i vargområden.
Ny älgjakt nästa år
Den här jaktsäsongen blir, enligt riksdagens beslut, den sista älgjakten med nuvarande regler som kommer att genomföras.
Det befintliga regelverket har många av våra medlemmar kritiserat under lång tid.
Förbundsstämman har de senaste åtta åren flera gånger fattat beslut om att förbundsstyrelsen skall arbeta för förändringar i regelverk kring älgjakt.
Dessa stämmobeslut ligger till grund för förbundets arbete och har alltså genomförts enligt uppdrag från vårt högsta beslutande organ, förbundsstämman.
Riksdagens beslut om ny älgförvaltning uppfyller inte våra krav på en okrånglig älgjakt med frivillighet och samverkan.
Farhågor bekräftas
När Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter nu är på remiss har våra farhågor ytterligare bekräftats. Det nya systemet blir krångligare och dyrare för många jägare och införandet ska dess­utom forceras fram.
För mig är det obegripligt varför införandet måste ske så snabbt. Att krångla till och fördyra leder dessutom inte till mer ”adaptiv förvaltning”, utan minskar istället lusten att bedriva älgjakt.
Att därtill göra det under stark tidspress gör ifrågasättandet än större.
Jag hör också många som blivit mer tveksamma till att engagera sig i älgjakt framöver. Detta behöver ändras!
Allmän älgjakt
Jägarnas Riksförbund har nu stämmobeslut på att verka för allmän jakt på älg under lång tid.
I dag är det i praktiken allmän jakt på älg för merparten av jaktlagen, eftersom inte licensen nyttjas fullt ut.
Vi ser att jägarna klarar att själva ta ansvar för ansvarsfull förvaltning av älg, precis som för annat vilt, och stor byråkrati minskar möjlighet att göra förvaltningen adaptiv.
EU-besök om vargar
Under sommaren besökte representanter för EU-kommissionen Sverige för att på plats få informera sig om vargjakt.
Vi fick tillfälle att presentera förbundets syn för dem och senare resonera med dem.
Det var positivt att EU-kommissionen insett behovet att sätta sig in mer i frågan på plats i Sverige.
Vi får hoppas att de tagit intryck.
Stå i främsta rummet
Vi underströk att de människor som lokalt lever och verkar där det finns stora rovdjur måste stå i främsta rummet för att en hållbar rovdjurspolitik ska skapas.
Vi pekade på att både EU-direktiv och svensk politik behöver utvecklas mycket mer samt att jakt är en naturlig del i all hållbar förvaltning av vilt i Sverige, där människor och djur lever tillsammans.
Stort rovdjurstryck
En annan punkt som vi lyfte fram är hur snabbt antalet stora rovdjur ökar i Sverige och att det finns ett extremt högt rovdjurs­tryck i dag i Mellansverige.
Vi får nu se hur detta fortsätter i höst.
Den svenska björnstammen är mycket stor. Tyvärr innebär de regionala besluten på länsstyrelserna att vi inte kan hålla björn­stammen på beslutade nivåer.
Vi får hoppas att inte dåligt bärår leder till fatala händelser med björn denna höst i våra skogar, då svultna björnar inte är att leka med.
Den kommande hösten verkar kunna bjuda på spännande händelser både i jaktutövande och i jaktpolitiken.