Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, ger en eloge till de länsstyrelser som litar på jägarkårens omdöme.

Frihet under ansvar

JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson undrar varför vissa länsstyrelser inte inser att jägare varken utsätter sina hundar eller vilt för onödigt lidande

Varmaste sommaren i mannaminne har medfört ett underbart sommarväder i strålande sol, men för markägande jägare samtidigt en oro och ett rastlöst vaktande efter brandlukt. Tankarna har gått till dem som har drabbats av de förfärliga skogsbränder som förstört enorma arealer och drabbat akut i dag, men som även påverkar framåt i generationer för markägare, jägare och vilt.
Tack och lov har inga människoliv spillts, och vilt verkar bra på att fly undan, men nog har delar av årets föryngring drabbats i brandområdena.

I övrigt är det nog den långvariga värmen och torkan som mest har påverkat viltet i vårt land. En hård och lång vinter med snabb övergång till varm sommar gav kort tid med hög näringshalt i betet och värmestress för hondjur som då producerar mindre mjölk till avkomman. Därtill var de mer utsvultna än vanligt och med ett större eget näringsbehov. Detta leder till sämre möjligheter för kalvar att växa och äldre djur att fylla på näringsförråd inför kommande vintersäsong.
Torkan har också gett färre insekter, och bärmarkerna verkar ge lägre skörd – något som ger mindre mat till skogsfågelungar och även björnen får svårare att äta upp sig på bär. Att tvingas möta hungriga björnar under hösten i skog och mark, är det nog ingen som vill.

Vissa länsstyrelser verkar vara bättre på att tyda väder än meteorologerna och har förutsett värmebölja i höst och därför lagt förbud på träning och jakt med lös hund i flera månader. Undrar verkligen varför de inte inser att jägare är fullt kompetenta att själva fatta beslutet och inte utsätter vare sig sina hundar eller vilt för onödigt lidande. Sådana länsstyrelsebeslut får mig att inse att de säger mer om den som fattar dem, än om de som utsätts för besluten.
En eloge vill jag däremot ge till de länsstyrelser som både har kunnande om hur vårt svenska väder brukar utveckla sig under säsongerna och därtill litar på omdömet hos jägarkåren och som därmed inte har gjort inskränkningar i rätten att släppa hund för jakt och träning.

Höstens riksdagsval närmar sig och sommarens väder verkar ge den viktiga klimatfrågan hög aktualitet. Jag undrar om klimatet hade fått samma uppmärksamhet om valet hade ägt rum ett halvår tidigare och vi fortfarande hade haft en av de mest rejäla vintrarna på näthinnan?
Jag hoppas att brukandet av våra förnybara resurser får försteg framför miljöaktivisternas naiva naturromantiska syn där naturen ska lämnas i fred. I en hållbar framtid krävs att solens fotosyntes, som blir till gröna växter och träd och därifrån både kött, energi och byggnader, nyttjas maximalt om alla människor ska få livskvalitet på jorden. Men eftersom klyftan har blivit så stor mellan de urbana naturbetraktarna och oss som brukar naturen gäller det att beslutsfattare vågar utmana bevarandefundamentalisterna.
Mer frihet under ansvar till brukarna av jord-, skog och vilt behövs för att nå mångfald i metoder för att möta framtidens utmaningar!
Högtidsstunder i skog och mark med två och fyrbenta kamrater tillönskas alla!

SOLVEIG LARSSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...