Varför får inte den som ska ta jägarexamen göra fler omprov i hagelskyttet? Det rimliga vore att man som på precisionsskyttet får två chanser till omprov samma dag.
Varför får inte den som ska ta jägarexamen göra fler omprov i hagelskyttet? Det rimliga vore att man som på precisionsskyttet får två chanser till omprov samma dag.

Ge fler omprov samma dag i hagelskyttet

Är jägarexamen så optimal som den kan bli? De praktiska proven för jägarexamen avläggs på våra banor. Lerduvor krossas och hararna får sin hagelskurar. Ibland går det bra men ibland klarar sig någon duva för mycket och det fattas något hagel i haren. Trots mycket träning under våren kan man konstatera att när det är […]

Är jägarexamen så optimal som den kan bli?

De praktiska proven för jägarexamen avläggs på våra banor. Lerduvor krossas och hararna får sin hagelskurar. Ibland går det bra men ibland klarar sig någon duva för mycket och det fattas något hagel i haren.

Trots mycket träning under våren kan man konstatera att när det är dags för att avlägga provet kommer de små nerverna in i bilden. Det som har funkat så många gånger vid träning funkar inte alls.

Uppläggningen på provet har enligt min syn att se det några moment som skulle kunna ändras. Att man blir kuggad om man inte gör säker vapenhantering rätt är ju klart.

Men jag frågar mig varför man inte ska få omprov om man misslyckas med mer än ett prov på hagelmomentet. Det rimliga vore att man som på precisionsskyttet får två chanser till omprov samma dag. Jag är övertygad att man inte blir en sämre jägare för det.

För det är väl inte för att få in mer avgifter som den här regeln gäller? Vad gäller högviltsprovet tycker jag att skjutkäppen är ett utmärkt hjälpmedel i skogen. Men på en skjutbana hör den inte hemma.

En nybörjare får fler moment att hålla reda på och så mycket mer tid går åt till varje serie. De flesta skott mot vilt sker väl ändå med riktigt stöd, till exempel i ett jakttorn. Så varför inte ta steget fullt ut och tillåta riktigt stöd på en gång? Vad kommer att hända med skyttet i övrigt? Kommer käppstöd att förekomma på riksmästerskapet eftersom nu reglerna är ändrade?