Gemensamhetsjakt på björn bör prövas

I Sveriges björntätaste län med uppskattningsvis 1 000-1 500 björnar finns i dag cirka 195-200 viltvårdsområden, som inom kort kommer att påbörja skyddsjakt på björn. Det kommer att ske som områdes- och/eller gemensamhetsjakt över hela området enligt Svenska Jägareförbundets rekommendationer. Inom vårt viltvårdsområde fattade vi enligt dessa rekommendationer, vid fjolårets föreningsstämma, ett markägarbeslut att björnjakt […]

I Sveriges björntätaste län med uppskattningsvis 1 000-1 500 björnar finns i dag cirka 195-200 viltvårdsområden, som inom kort kommer att påbörja skyddsjakt på björn. Det kommer att ske som områdes- och/eller gemensamhetsjakt över hela området enligt Svenska Jägareförbundets rekommendationer.

Inom vårt viltvårdsområde fattade vi enligt dessa rekommendationer, vid fjolårets föreningsstämma, ett markägarbeslut att björnjakt fick bedrivas som områdes- och eller/gemensamhetsjakt över hela området, under förutsättning att ett björnkort löstes.

Jag reserverade mig mot beslutet och överklagade, eftersom detta ej grundades på något behov av områdes- och/eller gemensamhetsjakt med anledning av att någon särskild individ orsakat någon skada inom viltvårdsområdet. Stämmobeslutet skulle dessutom innebära ett ingrepp i den enskilde jakträttshavarens jakt- och nyttjanderätt.

Länsstyrelsen beslutade enligt följande: Stadgarna för vår viltvårdsområdesförening medger inte att stämman under några omständigheter får besluta om gemensamhetsjakt på björn.

Vad avser områdesjakt skall det vara uppenbart att jakten behövs för att begränsa skador som orsakas av björn. Stämmans beslut skall därför upphävas.

Jag har i brev, fax, telefonsamtal, och nu senast via en motion via Ragunda jaktvårdskrets, försökt att få Jägareförbundet att agera och utreda denna fråga.

Från Jägareförbundets styrelse och ordförande är det gemensamma svaret att man inte delar min uppfattning eller de farhågor jag har. De anser att ett avgörande i domstol måste aktualiseras. Det vill säga att en jägare eller medlem skall anmälas och riskera åtal för jaktbrott.

Kjell Bohlin, Mårdsjön