Foto: Johan Boström Solveig Larsson på förbundsårsstämman i Kalmar i juni.

Gott engagemang i debatten på stämman

JRF:s förbundsordförande tycker att informationsutbytet under årets stämma gav henne energi i förbundets viktiga arbete med att bland annat verka för en rovdjurspolitik där människan är viktigare än vargen.

I fagert försommar-Sverige samlades ombud från hela landet under JRF:s förbundsårsstämma i Kalmar. Under säker stämmoledning omvaldes förbundsstyrelsen och ett 20-tal motioner klubbades.

Stämman antog också enhälligt ett uttalande där regeringen uppmanas att sänka nuvarande gynnsam bevarandestatus från 300 till 60 vargar. Uttalandet grundas på att forskning har visat att mellan 23 och 38 vargar behövs i Sverige för att uppnå mindre än 10 procent döenderisk på 100 år. Gynnsam bevarandestatus ska vara väsentligt högre, och stämman fann att 60 vargar är ett tillräckligt antal och ett delmål för JRF på väg till noll frilevande vargar.

Stämman var ett efterlängtat fysiskt möte med gott engagemang i debatten och god stämning. De fina möjligheterna till informationsutbyte under pauser och stämmomiddag ger kraft i arbetet med fortsatt utveckling av vårt förbunds verksamhet.

Riksdagsbeslutet bör verkställas omgående

Resultatet av vinterns varginventering anges till 460 vargar i Sverige. Det var alltså innan årets valpkullar föddes. Nu är det minst 100 vargar till som ränner runt i landet.

Vargpolitiken har också ynglat av sig med riksdagsbeslut med inriktning på att antalet vargar ska ner till närmare 170. Därefter har regeringen låtit Naturvårdsverket få överta frågan, som utredning.

Det är bra att regeringen äntligen agerar, men gör också att frågan kan undvikas inför riksdagsvalet. Utifrån tidigare erfarenheter av Naturvårdsverket riskerar detta uppdrag att bli begravt i långbänk. Det är inte acceptabelt och även efter valet krävs att riksdagens beslut verkställs omgående.

De som kandiderar till riksdagen behöver tala om hur de tänker agera i vargfrågan, så att vi vet när vi röstar i valet. Så lyft vargfrågan och andra jaktpolitiska frågor med dina riksdagsledamöter!

Allt fler inser hur rätt vi hade

Nu är det nio år sedan JRF:s förbundsstämma beslutade om ”Nej till frilevande varg”. Vårt beslut var då ifrågasatt, men nu inser allt fler hur rätt vi hade. Ett exempel är att på LRF:s årsstämma lyftes nolltolerans mot varg i hela landet.

Att påverka politiska beslut tar tid, och när EU är inblandat är det än besvärligare. Det är en stor förändring i synsätt som vi i hög grad har bidragit till, när vi har fått riksdagens majoritet att besluta om en sänkning av antalet vargar och att regeringen tar i frågan.

Arbetet fortsätter och JRF går i bräschen för att skapa en rovdjurspolitik där människan är viktigare än vargen!

En fin sommar, med tid att träna på skjutbana och planera höstens jakt tillsammans, tillönskas alla!