DNA-analyser av insamlad vargspillning visar hittills att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Men ger det en sann bild av antalet vargar? undrar Ingemar Alin i JRF:s förbundsstyrelse.
DNA-analyser av insamlad vargspillning visar hittills att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Men ger det en sann bild av antalet vargar? undrar Ingemar Alin i JRF:s förbundsstyrelse.

Hur många vargar finns egentligen?

Jägarna har tillsammans med länsstyrelsernas personal hittills dna-säkrat spillning från 299 vargar. Det återstår ännu en tid innan analystiden är slut. Vi har då troligen hittat fler. Men frågan som måste ställas är: Om man säkrar till exempel 325 vargar – hur många finns då i verkligheten?

Ingen kan väl tro att vi hittat alla! Jag vet att det inte finns någon formel som skulle kunna göra inventeringen av vargstammen trovärdig och praktiskt användbar. Men det borde vara en uppgift för Naturvårdsverket att skapa en.

En fråga om trovärdighet
Det behövs en formel med olika ingångsvärden som alla, politiker, länsstyrelser och brukare av naturen, skulle kunna luta sig emot när beslut skall tas i vargfrågan. Trovärdigheten när vi skall tala om hur många vargar som i verkligheten finns kräver det.
Den senaste sammanställningen om spillningsinventeringen av vargstammen finns här:

INGEMAR ALIN
ledamot i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund (JRF) och ordförande för JRF-distriktet i Gävleborg