Att vara tjänsteman måste vara ett glasklart tjänande – inte att driva privata åsikter och intressen mot jägare och skyttar under myndighetsflagg. Tjänstemannaansvar behöver införas, skriver JRF-basen Solveig Larsson
Att vara tjänsteman måste vara ett glasklart tjänande – inte att driva privata åsikter och intressen mot jägare och skyttar under myndighetsflagg. Tjänstemannaansvar behöver införas, skriver JRF-basen Solveig Larsson

Inför tjänstemannaansvar

Det är dags att införa tjänstemannaansvar. Myndighetsaktivismen, som drabbar både jägare och skyttar, behöver stoppas. Det gäller att effektivt tjäna allmänheten utifrån demokratiskt fattade beslut – inte att driva olika intressen under myndighetsflagg, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

ÅRETS FÖRBUNDSSTÄMMA för Jägarnas Riksförbund, JRF, har genomförts i Selma Lagerlöfs fagra hemtrakt, Sunne i Värmland. Natursköna omgivningar och fina arrangemang gav god grund till framåtsyftande debatt och samtal mellan jägarkamrater från hela landet.
Ett stämmouttalande antogs om den myndighetsaktivism som pågår mot jägare och sportskyttar. Att vara tjänsteman är att tjäna allmänheten utifrån demokratiskt fattade beslut och göra det effektivt. Det ansvaret måste vara glasklart – inte att driva privata åsikter och intressen under myndighetsflagg. Tjänstemannaansvar behöver införas. Det är lika självklart som att jag vårdar det jag äger.

STÄMMAN GÄSTADES gästades av Knut Arne Gjems, det norska jägarförbundets ordförande, tillika vice ordförande i FACE, och ombuden fick intressant jakt- och viltvårdsinformation, särskilt om stora rovdjur från vårt grannland i väster.
En god respekt för landsbygdens verksamheter och traditionell tamdjursskötsel ger norsk politik en sundare inställning till antalet stora rovdjur än den vi har i Sverige.

UNDER MAJ fick talesättet ”Finlands sak är vår” för mig en ny innebörd genom att finsk sisu övertygat EU-domstolen så att det preliminära yttrandet över finsk vargjakt bekräftar även våra svenska argument: att jakt behövs för acceptans och minskar risken för illegal jakt. Jag ser fram mot att EU-domstolen under hösten dömer i enlighet med yttrandet.
EU-parlamentet blev också mer breddat i maj, och de partier som uttalade stöd för svensk jakt och skytte fick fler mandat i EU-valet. Nu gäller det att de valda gör verklighet av sina löften från valkampanjen.

UNDER MAJ blev överenskommelsen mellan JRF, LRF Skogsägarna och skogsbolagen klar. Vår gemensamma grundsyn med äganderätt och vikten av att vår skogsresurs brukas är grunden. Utifrån den ska vi ha högkvalitativa klövviltsstammar i balans med naturlig foderresurs. Mindre krångel och fler möjligheter till meningsfull jakt utifrån lokala förutsättningar arbetar vi nu tillsammans för på alla nivåer. Det ger goda möjligheter så att JRF:s utgångspunkter för bästa jakt och viltvård kan förverkligas.

MED STÄMMAN fick jag även nytt förtroende att leda vårt förbund. Jag tackar för det fina förtroendet att leda ”Sveriges bästa jaktlag” och ser fram mot fortsatt arbete i förbundsstyrelsen, distrikt och viltvårdsavdelningar och med våra medarbetare – alla med stort engagemang för JRF.
Alla tillönskas en skön sommar, med avkoppling och många tillfällen att vistas i skog och mark samt bra träning på skjutbanan inför höstens kommande jakter.