Invasion av bärplockare i Norrbotten

Irritationen är stor bland älgjägare i Norrbotten. Flera har hört av sig till JRF-expeditionen och dagligen träffar man jägare som menar på att älgjakten har blivit spolierad för dem under hösten, på grund av det stora antalet utländska bärplockare som invaderat skogarna.  Att man plockar bär för husbehov, ingår visserligen i allemansrätten. Men hur är […]

Irritationen är stor bland älgjägare i Norrbotten. Flera har hört av sig till JRF-expeditionen och dagligen träffar man jägare som menar på att älgjakten har blivit spolierad för dem under hösten, på grund av det stora antalet utländska bärplockare som invaderat skogarna. 
Att man plockar bär för husbehov, ingår visserligen i allemansrätten. Men hur är det när det görs i kommersiellt syfte? När man tar inkomsten från markägaren och sätter den i en annans ficka, är det rätt?
Av en del rättsliga tvister framgår att allemansrätten inskränks när det gäller kommersiell utvinnig och att den inte längre är så självklar.
Vill med detta väcka debatt i frågan och höra vad andra tycker, så tyck till.
 
Stig Engman, Jägarnas Riksförbund Norrbottens viltvårdsdistrikt