Jägareförbundare svarar fälltillverkare

Debatten om vildsvinsfällorna fortsätter här på jaktojagare.se. Nu kommer ett inlägg från Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, och Sören Larsson, vice ordförande i Jägareförbundet i Sörmnland.
Det gäller att få sova gott om nätterna också, skriver de båda med adress till fälltillverkare Evald Hellgren.

I en debattartikel ifrågasätter fälltillverkaren Evald Hellgren våra invändningar mot fällfångst av vildsvin. En god jaktetik måste vara utgångspunkten för alla jaktmetoder.
Svenska Jägareförbundet anser att det finns flera jaktetiska frågeställningar som måste klaras ut vad gäller fällfångst av vildsvin. Det Hellgren inte nämner ett ord om är det faktum att vildsvinet, som är ett flocklevande djur, blir mycket stressat av att skiljas från flocken och stängas inne i ett fångstredskap. Så stressat att köttkvaliteten påverkas i så hög grad att viltuppköpare inte vill ta emot fällfångade vildsvin.
 
Kan frysa ihjäl
Detta problem vad gäller stressade djur och köttkvaliteten verifieras av såväl Jordbruksverket som Livsmedelsverket. Inte heller nämns det faktum att fällan kan fånga sugga som har kultingar vilket kan leda till kultingarna i värsta fall fryser ihjäl.
En fälla som kan fånga kultingförande sugga kan i detta avseende starkt ifrågasättas om den är tillåten.

Att fånga är jakt
Kultingförande sugga är fredad hela jaktåret. Att fånga ett djur är per definition jakt – även om man inte avlivar djuret. Dessa och andra frågeställningar runt fällfångst av vildsvin samt vilka regler som ska gälla för denna jaktmetod kommer nu att utredas av Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i en omfattande testverksamhet.

Liten del i fälla 
Av de cirka 35 000 vildsvin som fälls varje år i Sverige är det en mycket liten del som fångas i fälla. Fällfångst av vildsvin måste enligt vår uppfattning genomföras på ett jaktetiskt försvarbart sätt och kan endast betraktas som ett komplement till konventionell jakt i vissa speciella situationer med svåra vildsvinsskador. Även om Evald Hellgren från sin Västerbottniska horisont sover mer om nätterna handlar det också om att sova gott om nätterna.