Miljöpartiets tre EU-parlamentariker går till motangrepp mot bland andra KD:s Sara Skyttedal och dementerar att de röstat för att förbjuda viltkött i EU-länderna.
Foto: Shutterstock Miljöpartiets tre EU-parlamentariker går till motangrepp mot bland andra KD:s Sara Skyttedal och dementerar att de röstat för att förbjuda viltkött i EU-länderna.

”KD tolkar vilt om covid-19 och jakt”

Miljöpartiets EU-parlamentariker går till motangrepp

Miljöpartiet har inte röstat för ett förslag om att förbjuda jakt eller försäljning av viltkött. Sara Skyttedal (KD) och andra aktörer har medvetet misstolkat EU-parlamentets uppmaning till kommissionen, hävdar de tre EU-parlamentarikerna från Miljöpartiet i ett debattinlägg.

Jakt & Jägare skrev om det nedröstade EU-förslaget här:
Att V, MP, och SD röstade för förslaget rapporterade Jakt & Jägare här:
Här är debattinlägget från de tre SD-märkta europaparlamentarikerna om varför SD röstade för förslaget:

Här är Miljöpartiets debattinlägg varför de röstade ja till förslaget:

Att tolka förslag 33a som ett förbud mot konsumtion av viltkött är inte korrekt. Förslaget innebär inte heller ett “förbud mot jakt, fiske eller viltvård i EU” som bland annat Face, jägarnas europeiska intresseorganisation, påstår i ett pressmeddelande.
Det finns få saker som är farligare än att sprida falska uppgifter. Vi är många, jägare och andra, som behöver vara på vår vakt. Om man läser resolutionen som handlar om covid-19 och förslag 33a framgår det med all tydlighet att syftet är att förbjuda den typ av vilddjursmarknader i Kina som sannolikt gav upphov till spridning av covid-19.

”Konsumtion av vilda djur”
Förslaget uppmanar kommissionen och EU:s medlemsstater att ”förespråka ett globalt förbud mot handel med vilda djur och användning av vilda djur i traditionell medicin” (som exempelvis noshörningshorn).
I förslagets sista mening uppmanas kommissionen att ta fram ett lagförslag om att förbjuda “import, handel, hållning och konsumtion av vilda djur i EU, i syfte att minska risken för framtida zoonosutbrott”.

Syftar inte på viltkött
Det handlar alltså tydligt om import av vilda djur, handel och hållning och konsumtion av dessa vilda djur i EU. Syftet med ett globalt förbud mot handel av de vilda djur som åsyftas är att minimera riskerna för ny smittspridning på marknader särskilt i länder som Kina. Ordet jakt förekommer överhuvudtaget inte i förslagets text och inte heller ordet viltkött (game på engelska).
Inga stora medier har rapporterat om lagförslaget trots att det vore en sensation med stort nyhetsvärde om flera svenska partier ville förbjuda jakt och handel med viltkött. Det finns goda skäl till detta. Det stämmer helt enkelt inte.

Handlar om KInas djurhållning
Ändringsförslaget handlar om Kina, deras grymma djurhållning och handel med vilda djur som fladdermöss och ormar. Att ta sista meningen i förslag 33a och tolka den fritt ur kontexten, och sedan försöka få det till att handla om ett förbud av jakt och konsumtion av vilt som älgkött är oärligt, såvida det inte beror på bristande kunskap och kompetens.
Som de flesta vet är många miljöpartister själva jägare. Oavsett partifärg är just naturintresset en vanlig ingång för många i kampen för en bättre miljö.

Miljöpartister vill ha viltkött
En Sifo-undersökning som genomfördes på uppdrag av Svenska Jägareförbundet hösten 2017 visade att acceptansen för jakt var lika hög hos Miljöpartiet som Centerns sympatisörer – 98 procent. Dessutom visade undersökningen att intresset för att äta mer viltkött var allra störst hos Miljöpartister.
Så nej, Sara Skyttedal, ett förbud av jakt och konsumtion av vilt är inte en del av Miljöpartiets politik, varken i Sverige eller i Bryssel.

ALICE BAH KUHNKE, PÄR HOLMGREN OCH JAKOP DALUNDE, EUROPAPARLAMENTARIKER (MP)