Foto: Bertil Pettersson Förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: Lokala förutsättningar bör styra hur svinpesten bekämpas

Nu krävs stora insatser och uthållighet för att få området runt Fagersta fritt från afrikansk svinpest. För att uppnå det behövs också anpassning av regler efter de lokala förutsättningarna, skriver JRF:s förbundsordförande.

Smittor färdas snabbt och sedan den afrikanska svinpesten kom till Fagersta påverkas drastiskt människors liv och nyttjande av markerna på 100 000 hektar under troligen lång tid. Ingen jakt får ske, skogsägare förbjuds att beträda och bruka sina skogar och allemansrättsligt nyttjade av mark är det stopp för.

Sverige har sedan några år haft beredskap och övat för att hantera utbrott, där Jägarnas Riksförbund medverkar. Världens försörjning av griskött till konsumenter hotas av svinpesten, då dödligheten är närmast 100 procent på smittade grisar, och därför behövs strikt hantering för att förhindra spridning av smitta och säkra att den inte når gårdar som har grisuppfödning.

”Det är EU:s regelverk som styr, regler som inte är anpassade till att svinpesten skulle hoppa till områden där människor lever av skogen och inga grisbönder finns.”

Nu krävs stora insatser och uthållighet för att få området fritt från smitta. För att uppnå det behövs också anpassning av regler efter de lokala förutsättningarna. Det är EU:s regelverk som styr, regler som inte är anpassade till att svinpesten skulle hoppa till områden där människor lever av skogen och inga grisbönder finns. Om både människor, maskiner och förädlingsindustri finns inom smittat område och vilda djur är vana vid verksamhet borde anpassade regler kunna tas fram.

Fler björnar än älgar

Den största björnjakten i modern tid pågår denna höst med 649 björnar på licens. Snabbt fälldes tilldelade björnar i många områden innan älgjakten startade den 1 september. Älgjaktslag i Norrlands inland vittnar om att det, trots fällda björnar, syns fler björnar än älgar under jakten. Något har blivit fel i de vetenskapliga beräkningarna, när björnen får dubbelt så hög reproduktion än i teorin och betespåverkan på skog blir oförändrat för hög, trots att vi jägare lojalt har sänkt älgstammen.

Snabba förändringar i klimat och väder påverkar naturen och leder till att vetenskapligt fastställda data är föråldrade när de omsätts till beslutsunderlag inom viltförvaltningen. Viltet anpassar sig raskt efter de föränderliga möjligheterna i omgivningen och vetenskapens mödosamma beräkningar hamnar på efterkälken.

Det är dags att låta den lokala kunskapen få större inflytande än teori som inte går att bekräfta i praktiken!

En positiv signal

Äntligen har även en positiv signal om vargförvaltningen kommit från Bryssel med EU-kommissionens ordförandes uttalande. Nu gäller det att förvaltningssignalen ökar i styrka och orkar överrösta bevarandesidans skyddstrummande, så att vi nationellt får besluta om vargförvaltningen.

Här blir besluten om kommande licensjakt på varg en viktig pusselbit på vägen, liksom inställningen hos dem som kandiderar till nästa års val i EU-parlamentet, för oss som röstar!

Skitjakt på er!