Foto: Johan Boström Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

LEDARE: Vi får göra det bästa av byråkratmissarna

Snabb klimatomställning behöver mötas med framsynt viltförvaltning. Inom den byråkratiska viltförvaltningen sätts dock åtgärder in för sent, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Sommartiden har anlänt, och efter en kall förvår har en torr försommar tagit över. Väderkunniga spår en fortsatt torr sommar. Jag hoppas att 2018, då skogsbränder och skördebortfall orsakade stor påverkan, inte återupprepas.

Viltet påverkas också, med förvuxet och uttorkat foder som ger mindre tillväxt men samtidigt bra förhållanden för viltungar som behöver mycket värme. 2018 gav också ett kronår för skogshöns, särskilt tjädertuppar.

Förändring är naturligt

Alla växtsäsonger är unika och för oss som verkar i grön näring – som jakt – är förändring naturligt. En viltförvaltning som löpande får utvecklas efter lokala förutsättningar ger möjlighet till bästa anpassning. Snabb klimatomställning behöver mötas med framsynt viltförvaltning!

”Sverige är avlångt, med stora naturgivna olikheter, och nationella regelverk blir därför otympliga. Forskningen har pekat på det.”

Den byråkratiska viltförvaltningen ändras dock först efter att observationer har blivit bekräftade, något som tar ett antal år. Åtgärder sätts in för sent, och riskerar att leda fel samt till misstro mot samhällets beslutsförmåga. Sverige är avlångt, med stora naturgivna olikheter, och nationella regelverk blir därför otympliga. Forskningen har pekat på det.

Än grövre blir övertrampen när EU lägger sig i. Här läggs även till ett centraleuropeiskt myndighetsutförande, som avviker mot svensk myndighetsförvaltnings principer. I praktiken får vi jägare, som av myndigheter blir ”verkställare” och inte förvaltare, göra det bästa av byråkratimissarna och framsynt hantera viltvården så gott det går med befintliga beslut.

JRF förenklar jakten för jägaren och kopplat till ansvar, frivillighet och samarbete ger det klok viltförvaltning överallt i vårt avlånga land, som nu har snabb klimatförändring. Vid förbundsstämman i Umeå lyfte många vikten av framtidsarbete för utvecklingen av JRF och viltvården.

Vargjakt i syd nödvändig

Naturvårdsverket har delegerat rätten till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt på varg. Det möjliggör att vargjakt genomförs i södra rovdjursförvaltningsområdet 2024 och är en helt nödvändig åtgärd i vårt mest djurtäta område. Där varg finns i hela länet i Mellansverige är det naturliga att licensjakt får ske i hela länet, med undantag för genetiskt viktiga revir. Så görs i dag för björn och lo och det bör fungera lika bra för varg.

JRF:s begäran om en utveckling av § 28, så att varg som finns nära hus och hagar får avlivas samt att varg som angriper tamdjur får förföljas och avlivas, behöver nu omgående införas. Då skulle människors livskvalitet kunna förbättras i rovdjursutsatta områden.

Jag önskar alla en fin sommar med goda möjligheter till skytteträning