Licensjakt på varg i vargtäta områden nu!

Naturvårdsverket har överlämnat ett förslag till miljöministern om rovdjursförvaltningen, men det är sammantaget ett dåligt förslag som bara skjuter problemen framför sig. Värmlands landsbygd är i stort sett täckt av vargrevir. Det ställer till stora bekymmer för bland andra markägare, djurägare och jägare. Läget är nu akut. 

Det finns riksdagsbeslut om att när etappmålet 20 föryngringar, cirka 200 vargar, var uppnått skulle man hejda ökningen för att fundera över hur man skulle gå vidare. Etappmålet är uppnått med råge och stammen går nu mot 300 individer.
Men regeringen har inte förmått ta fram det beslut om jakt på varg som vi hade behövt nu i vinter. Det här är dåligt. Situationen för de människor som
tvingas leva med varg är ohållbar och för Värmlands del är den på väg att bli otäck.

Värmland berörs av 16 revir
Länet berörs av 16 revir, en stor del av den Skandinaviska vargstammen, och regeringen har dragit ut på beslutet så att nu finns risk att ingen jakt kan ske förrän nästa vinter.
Nu till våren blir det föryngring i åtskilliga av länets revir och vi har ett läge som kommer att bli mycket svårhanterligt.
För att åtminstone nödtorftigt rädda situationen för de drabbade (och förtroendet för regeringens rovdjurspolitik!) behöver vi snabbt få beslut om:
 
• Licensjakt på varg i vargtäta områden nu.
• Nationell toleransnivå för vargstammen.
• Regionala nivåer, enligt de förslag som tagits fram. (Två-tre revir inklusive gränsrevir i Värmland.)
• Förvaltning enligt stafettprincipen, d.v.s. att hela flockar ska tas bort så att ett område får vara vargfritt under en följd av år.
• Regional förvaltning.
• Permanenta möjligheten till skyddsjakt enligt paragraf 28, vilken nu är tidsbegränsad.
 
Nu måste regeringen visa handlingskraft och fatta beslut. Det går inte att med bevarad trovärdighet hänvisa till behov av ständigt nya utredningar så som den förra regeringen gjorde.
Det är få frågor som är så ”genomutredda” som just rovdjursfrågorna. Vi förväntar oss ett snabbt beslut, ett beslut som kan lösa den akuta situationen!