”Lokalt inflytande en bluff”

Landshövdingen i Örebro län har sagt ja till att placera ut ytterligare en varg i vårt redan vargtäta län. Jag har haft kontakt med de politiker som är medlemmar i vilt­vårdsdelegationen och som dessutom finns i Nora, Lennart Axelsson (S) och John Sundell (KD). De vidimerar att något möte om detta var det aldrig. Det […]

Landshövdingen i Örebro län har sagt ja till att placera ut ytterligare en varg i vårt redan vargtäta län. Jag har haft kontakt med de politiker som är medlemmar i vilt­vårdsdelegationen och som dessutom finns i Nora, Lennart Axelsson (S) och John Sundell (KD). De vidimerar att något möte om detta var det aldrig. Det ”lokala inflytandet” är bara en bluff.
Någon gång måste väl våra folkvalda politiker se sanningen i vitögat. 
Det får gärna finnas varg, men de bör helst hålla till långt från bebyggelsen. 
Om de kommer för nära och stör landsbygdsbefolkningens vardag måste skydds­jakt omgående kunna beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet. 
Dessa beslut bör kunna tas lika snabbt som beslutet att släppa ut den senaste vargen i Örebro län. Låt oss återgå till en levande landsbygd.

Rolf Karlsson, ordförande för JRF-avdelningen i Vikersvik