Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.
Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

Nu måste regeringen leverera vallöftena

Jägarnas Riksförbund liksom vår tidning Jakt & Jägare är partipolitiskt neutrala. Däremot är och skall vi vara synnerligen aktiva när det gäller jaktpolitik. Under valrörelsen, och inte minst på den rovdjursdebatt som vi anordnade i Bollnäs kvällen före vår stämma, pressades de olika partierna till att ge besked om var de stod i olika jaktfrågor. […]

Jägarnas Riksförbund liksom vår tidning Jakt & Jägare är partipolitiskt neutrala. Däremot är och skall vi vara synnerligen aktiva när det gäller jaktpolitik.

Under valrörelsen, och inte minst på den rovdjursdebatt som vi anordnade i Bollnäs kvällen före vår stämma, pressades de olika partierna till att ge besked om var de stod i olika jaktfrågor.

Att de partier som ingår i alliansen har fått många jägarröster efter sina besked under valrörelsen är nog ingen dålig gissning. När de nu fick regeringsmakten återstår det ”bara” att leverera.

Det finns ingen anledning för regeringen att invänta Åke Petterssons rovdjursutredning för att göra en första och nödvändig justering av skyddsjaktsreglerna.

Att kunna skydda tamdjur mot rovdjur som tänker gå till attack utanför hägn är en justering som har mer psykologisk än praktisk betydelse.

Enligt forskare skulle en lagändring inte få någon negativ inverkan på rovdjursstammarna. Bjud in oss från jägarorganisationerna, LRF och forskarsidan så tror jag att vi kan bli överens om ett första steg. Sedan kan vi invänta Åke Petterssonss utredning.

Nästa akuta område är frågan om bly i ammunition. Här har blyutredningen nu visserligen lagt ett första förslag, som kan betecknas som ett steg i rätt riktning. Men steget är inte är tillräckligt stort. Det verkar lite som om utredarna fortfarande inte ser skillnad på metalliskt bly och blyföreningar.

Här finns det utrymme för politiskt agerande.

Det vore både synd och onödigt om den nya regeringen drar på sig en svekdebatt på dessa områden. Vi jägare väntar på besked!

Just när jag skriver detta har årets björnjakt avslutats.

I Norrbotten var man tvungen att sluta två veckor före oss andra, trots att licenserna inte var fyllda.

Skälet är att Naturvårdsverket anser att björnarna går till vintersömn så mycket tidigare där. Jag är tveksam.

På vissa andra ställen fick jägarna avbryta jakten ännu tidigare än i Norrbotten, eftersom licenserna fylldes mycket snabbt.

Detta tyder på att vårt krav på högre tilldelning i vissa områden hade varit befogade.

Men en fråga som nog är ännu viktigare än både tilldelning och jakttider är byråkratin omkring jakten, eller rättare sagt byråkratin efter det att du skjutit en björn.

Lång väntan på besiktning har rapporterats i några fall.

Om det som i höst är 15-20 grader varmt går det inte att vänta i ett helt dygn innan man får ta hand om djurkroppen.

Hur ofta detta har hänt vet jag inte, men även ett fall är ett för mycket.

Med tanke på att vi kommer att skjuta allt fler björnar i framtiden är det nödvändigt att vi får en hantering av byråkratin ”efter skottet”, som både är lätt att förstå och rimlig att genomföra.

Här borde en dialog mellan inblandade myndigheter och oss i jägarorganisationerna vara på sin plats. Och det bör ske i god tid före nästa års björnjakt!

Eftersom det på annan plats i tidningen finns att läsa att även undertecknad hade förmånen att få skjuta en björn i höst så vill jag, trots ovanstående synpunkter, säga att i mitt fall fungerade procedurerna bra.

Kanske berodde det på bra uppbackning från olika kompisar. Tack i så fall!

Lycka till med den fortsatta jakten!