Det hade varit mer logiskt om Naturvårdsverket bestämt ett referensvärde på 170 vargar, tycker Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Det hade varit mer logiskt om Naturvårdsverket bestämt ett referensvärde på 170 vargar, tycker Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Obegripligt med 270 vargar

Med tanke på att det faktiskt finns en genetisk förnyelse av vargstammen i Sverige hade det varit logiskt att sätta referensvärdet för vargstammen på 170 vargar – den lägre nivån i intervallet för gynnsam bevarandestatus. Hur Naturvårdsverket kan lägga referensvärdet för de kommande sex åren på 270 vargar är för oss obegripligt, skriver Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Naturvårdsverket kom i dagarna ut med vad de beslutat ska vara referensvärden för de stora rovdjuren. De flesta värdena är lagda på den övre gränsen som riksdagen fastställde till gynnsam bevarandestatus (GYBS). Enda undantaget är lodjuren.

Jägarnas Riksförbunds inställning till varg är välkänd för de flesta – vi kan inte ha frilevande varg.

Riksdagen har fattat det beslut de har fattat och vi har att rätta oss efter det, men kommer naturligtvis att arbeta vidare på demokratisk väg för att försöka uppnå vårt mål.

Gäller mot EU i sex år
Referensvärdet ska bestämmas av Naturvårdsverket enligt propositionen som blev antagen. Referensvärdet ska rapporteras till EU för Sveriges del 2013 och nästa gång 2019. Referensvärdet gäller alltså mot EU i sex år. Tilläggas bör att Naturvårdsverket har möjlighet till årsskiftet att justera siffrorna.

Om vi tittar på referensvärdet för vargen har Naturvårdsverket beslutat lägga detta på 270 varg. Om vi tittar i propositionen beslutades intervallet för varg (GYBS) till mellan 170 och 270 vargar. Även denna siffra är tagen med stor marginal.

Valpar med “nya” gener ett krav
Förutsättningarna för dessa värden är att en ”ny” varg reproducerar sig var femte år.

I propositionen anges vidare att snittet från 2002 och framåt är 1,7 individer per generation (fem år) men att under de senaste 5 åren har fyra vargar kommit in i den svenska populationen och reproducerat sig.

Här kommer också de två invandrade vargarna som flyttades till Tiveden in i dessa beräkningar. Det har konstaterats att de har fått avkommor. Dessa avkommor ger ny genetik till den vargstam som finns i Sverige.

Vargarna mår bra och förökar sig
Nu är inte genetiken något som vi från JRF anser ha så stor vikt då vi inte jämfört med andra populationer i världen kan se tecken på inavelsdepression i Sverige. Vargarna i Sverige mår bra och förökar sig framgångsrikt. Men den genetiska förstärkningen är en utgångspunkt i propositionen.

Hur då Naturvårdsverket kan lägga referensvärdet för de kommande sex åren på 270 vargar med dessa data är för oss obegripligt.

Om det nu är ett värde som ska gälla i sex år borde Naturvårdsverket logiskt sett med de data som finns lägga sig på 170 i referensvärde för att sedan om sex år kunna justera det värdet om det är nödvändigt.

 

Per Wanström, generalsekreterare Jägarnas Riksförbund