Orädda vargar mer farliga än åtelbjörnar

Är åtelbjörnar farlig? Detta påstår länsstyrelsens ”rovdjursexpert” Magnus Kristoffersson i en intervju i Östersunds-Posten den 24 augusti. Detta skulle vara skälet till att Naturvårdsverket har förbjudit åtlar vid jakt på björn. Varför har jaktformen förbjudits? Officiellt för att skydda människor från attacker av framåtlade björnar. Det riktiga skälet till att åteljakten är förbjuden är för […]

Är åtelbjörnar farlig?

Detta påstår länsstyrelsens ”rovdjursexpert” Magnus Kristoffersson i en intervju i Östersunds-Posten den 24 augusti. Detta skulle vara skälet till att Naturvårdsverket har förbjudit åtlar vid jakt på björn. Varför har jaktformen förbjudits? Officiellt för att skydda människor från attacker av framåtlade björnar.

Det riktiga skälet till att åteljakten är förbjuden är för att försvåra björnjakten!

För det första. Åtlar placeras ju inte vid farstubron, utan läggs ute i skogen på betryggande avstånd från bostäder. Enligt tidningen hade ”naturbevakare” och polis upptäckt ett 50-tal åtlar i ett skogsparti i Lofsdalen. Det är ostridigt att dessa åtlar är olagliga, eftersom åtling är förbjuden.

Rent allmänt kan sägas att all björnjakt borde ske i form av åteljakt. Vid en åtel ser skytten vilka djur som finns där. Skyttet blir mycket lugnare och mer avspänd. En björnhona med årsungar kan ingen ta fel på.

Om Naturvårdsverket, som säger sig måna om glesbygdsbornas ve och väl, menar vad de säger borde de istället ta bort det stora antalet habituerade vargar som är ett permanent hot mot landsortsbefolkningen.