Redo att strejka igen

– Vi har redan 250 till 300 vargar mer än vad som krävs enligt EU:s art- och habitdirektiv. Det konstaterar Svenljungagruppen i ett debattinlägg med anledning av beslutet att starta urvalsjakt på 16 vargar.

Kan inte regeringen förklara varför Sveriges landsbygd ska drabbas av en onödigt stor vargstam lovar gruppen göra en omstart av eftersöksbojkotten från och med april månad.

När man läser inläggen efter dagens nyhet om vargjakt på 16 vargar slås man av hur dåligt pålästa våra beslutsfattare är i vad som krävs för att uppnå gynnsam bevarande status.

Flera säger i intervjuer och debattinlägg att jakten är bra, för då kan vi uppnå gynnsam bevarande status. Men faktum är att vi för länge sedan uppnått gynnsam bevarande status enligt vad som krävs för detta i EU:s art- och habitatdirektiv.

40 vargar räcker
Det som krävs är att vi har en sårbarhetsanalys utförd av forskare, och det har vi. Denna analys säger att vi behöver 40 vargar i Sverige och Norge för att det skall var mindre än 10 procent risk att arten dör ut inom 100 år. När forskarna även inkluderat eventuella katastrofer innebar det 100 vargar, vilket ger cirka 80 vargar i Sverige.

I art- och habitatdirektivet står det att Gynnsam bevarande status skall vara ”betydligt över” detta värde.

Eftersom man redan tagit höjd för alla tänkbara katastrofer och vargstammens höga inavelsgrad kan inte ”betydligt över” vara mer än 100 vargar i Sverige, vilket i så fall är det samma som gynnsam bevarande status. I dag så har vi troligtvis mellan 350 och 400 vargar i Sverige.

Cirka 300 vargar för mycket
Detta antal är minst 250-300 vargar över vad som krävs i art- och habitdirektivet för gynnsam bevarande status och stammen kommer dessutom att öka med ytterligare cirka 14 procent.  

Nu kräver vi att beslutsfattare i frågan förklarar varför vi skall ha flera hundra vargar mer än vad vi behöver för att uppfylla kraven i art- och habitatdirektivet.

Man bör även informera varför man avser att skada landsbygdsbefolkningen och dess näringar som renskötsel, fårskötsel och jakt mer än nödvändigt.

Får vi inte en acceptabel förklaring på detta så kommer vi att organisera en landsomfattande eftersökstrejk på trafikskadat vilt med start 1 april 2013.  


Svenljungagruppen, Kjell Lennartsson, Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson