Debattörerna Jörgen Warborn (M) och John Widegren (M) anser att regeringens hetsjakt på svenska jägare måste få ett slut.
Foto: Riksdagsförvaltningen Debattörerna Jörgen Warborn (M) och John Widegren (M) anser att regeringens hetsjakt på svenska jägare måste få ett slut.

Regeringen kränker hederliga jägare

Att regeringen vill inskränka vapenägarnas rättigheter betydligt mer än vad som krävs i EU:s vapendirektiv oroar med rätta många hederliga vapenägare. Nu måste regeringens hetsjakt på svenska jägare få ett slut, anser moderaterna Jörgen Warborn och John Widegren.

Ungefär en halv miljon svenskar har vapenlicens. Det gör Sverige till ett av världens mest vapentäta länder. Jakten och sportskyttet är folkrörelser i vårt land och djupt rotade delar av samhället. Utan jägarna skulle viltförvaltningen kollapsa och mycket av det djur- och naturliv vi tar för givet förändras i grunden.
För oss som moderater och frihetskämpar är det självklart att stå upp för laglydiga vapenägares rätt att jaga och utöva sportskytte. Tyvärr är det en inställning som långt ifrån alla politiker delar.

Högre krav och mer krångel
Från den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen kommer nu signaler som med rätta oroar många hederliga vapenägare. När EU:s vapendirektiv ska föras in i svensk lag vill regeringen gå betydligt länge i att inskränka vapenägarnas rättigheter än vad som krävs och är rimligt.
Vi ser nu hur regeringen går fram med förslag som innebär högre krav och mer krångel. Till exempel rör det sig om överreglering av magasin, en inskränkning av tillåtna vapentyper och hårt tidsbegränsade licenser.

En ren kränkning
Detta gör man med motiveringen att organiserad brottslighet och terrorism ska försvåras. Det är inte bara fel i sak – det är faktiskt en ren och skär kränkning mot alla de 500 000 hederliga och laglydiga svenskar som jagar eller utövar sportskytte.
Det är och ska vara en högt prioriterad fråga att minska antalet illegala vapen ute i samhället. De senaste årens allvarliga brottsutveckling måste brytas.

Fel att ge sig på jägare
Men det är helt fel att då ge sig på alla landets jägare och sportskyttar. Det är inte hos dem som problemen ligger. Kriminella gäng kommer inte att bry sig om att deras redan olagliga vapen blir mer illegala.
Däremot kommer det bli dyrt och krångligt för alla de vapenägare som vill göra rätt för sig. Socialdemokraterna och Miljöpartiet missar målet helt.

Står inte bakom övertolkningen
Vi moderater har varit tydliga med att vi inte kommer ställa oss bakom regeringens övertolkning av EU:s vapendirektiv. Vi kommer att arbeta för att stoppa dessa förslag. Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar.

JÖRGEN WARBORN (M)
toppkandidat i EU-valet

JOHN WIDEGREN (M)
landsbygdspolitisk talesperson