Röj inte vid vägar

Vill göra alla uppmärksamma på de följder som vägverkets röjning för bättre sikt vid vägar i Blekinge kan få. Det sågas ner grenar från närstående träd vid vägar. Dessa grenar blir liggande i diket. Viltet är i nuläget satt under ganska hårt press av snömängderna som finns. Att då låta riset ligga i vägkanten kommer […]

Vill göra alla uppmärksamma på de följder som vägverkets röjning för bättre sikt vid vägar i Blekinge kan få.

Det sågas ner grenar från närstående träd vid vägar. Dessa grenar blir liggande i diket.

Viltet är i nuläget satt under ganska hårt press av snömängderna som finns.

Att då låta riset ligga i vägkanten kommer att locka det vilda upp på körbanan.

Nej, låt bli att röja vid denna årstid.

Micke