Klyftan mellan stad och land grävs djupare för varje rovdjursangrepp, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.
Foto: Bertil Pettersson Klyftan mellan stad och land grävs djupare för varje rovdjursangrepp, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Rovdjursförvaltningen sänker demokratin

Människor bör få bättre redskap för att skydda sin egendom. JRF har därför begärt att regeringen ska utveckla paragraf 28 i jaktförordningen, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

Hösten har kommit med höga klara dagar och det intensivt gröna börjar övergå i sprakande höstfärger. Den högeffektiva koldioxidfångarmotorn, fotosyntesen, börjar växla ner inför vinterns avställning.
Uppväxling sker däremot i jakten. Fågeljakt pågår och jakt efter älg har pågått i några veckor i norr och snart startar jakt på allt klövvilt i hela landet.

ÅRETS BJÖRNJAKT genomförs snabbt i stora delar av området och den snabba avskjutningen bekräftar att det är mycket gott om björn i markerna. Det stora antalet björnar påverkar livskvaliteten för boende som tvingas ha björn runt husen ofta och spontana tack lämnas till jägare som fäller björn.
I projektet ”Viltsamverkan i brandens spår” i norra Hälsingland visas nu, för andra året, att en stor andel av älgkalvarna blir dödade av rovdjur. I år finns bara en av fyra älgkalvar kvar till älgjaktens start.
Detta visar vad många jägare redan visste, att med björn i markerna blir det ont om älgkalvar. Med officiellt 3 000 björnar i Sverige kan 20 000 älgkalvar ha blivit björnmat och därutöver kommer varg, lo och järvens predation.

ANTALET ROVDJUR har ökat kraftigt i vårt land och med det allt fler skador samt trauma för människor i dess närhet. Tilltron till rovdjurspolitiken och ansvariga myndigheter har däremot sänkts betydligt, och klyftan mellan stad och land grävs djupare för varje rovdjursangrepp.
Det är allvarliga tecken som vittrar sönder grunden i vår demokrati och behöver tas på allvar.

EN VÄG ATT vända på läget är att människor får bättre redskap att skydda sin egendom. JRF har därför, på uppdrag av förbundsstämman, begärt att regeringen ska utveckla paragraf 28 i jaktförordningen och tillåta skyddsjakt efter stora rovdjur på enskilds initiativ inom 300 meter från människors boning eller plats där människor vistas regelbundet. Vi är säkra på att detta inte kommer att missbrukas.
Användning av paragraf 28 missbrukas inte, och bekräftar det som BRÅ har slagit fast – jägare är mycket laglydiga medborgare!
Njut av fina jaktliga höstdagar och vistelse i skog och mark med både två- och fyrbenta vänner.

Ledaren är också publicerad i Jakt & Jägare #10.2021.