Runar Filper, Sverigedemokraternas jakt- och viltpolitiske talesman, meddelar att partiet stöder Alliansens tillkännagivande att den nuvarande rättsordningen kring beslut om rovdjursjakt ska behållas.
Foto: Sveriges Riksdag Runar Filper, Sverigedemokraternas jakt- och viltpolitiske talesman, meddelar att partiet stöder Alliansens tillkännagivande att den nuvarande rättsordningen kring beslut om rovdjursjakt ska behållas.

SD-stöd för vargjaktsbeslut

Sverigedemokraternas jakt- och viltpolitiske talesman, Runar Filper lovar stöd för Alliansens tillkännagivande att behålla den nuvarande rättsordningen, där beslut om jakt på varg och andra rovdjur överklagas till Naturvårdsverket. Efter vinterns licensjakt på varg vill S-MP-regeringen övergå till den gamla ordningen, där främst vargjakter stoppades i avvaktan på olika domstolsprövningar.

Det har gått troll i möjligheten till en fungerande viltvård, med utredningar och överklaganden. Frågan om förvaltning av rovdjursstammarna har kommit in i en gränslös rundgång
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu kommit överens om att under vintern ändra tillbaka till det gamla systemet, det vill säga att beslut om licensjakt på varg ska kunna överklagas till en domstol.
Det gick fort att fylla licenskvoten på varg. Jakten utfördes med stor disciplin på ett förhållandevis professionellt sätt. Det visar också att vargbeståndet är tillräckligt stort för att regleras med jakt.
Men nu när vi äntligen såg en funktionell och mindre omständlig process, då vargjakten i vintras kunde genomföras i enlighet med beslut, då vill regeringspartierna ändra tillbaks till det gamla systemet, det system som omöjliggjorde vargjakt under flera år.
Denna fråga påverkar landsbygdens näringar, jaktutövningen och inte minst många människors livskvalitet negativt, vilket gör den till en av de viktigaste samhällsfrågorna.
Sverigedemokraterna kommer därför att stödja det tillkännagivande till regeringen, som alliansen initierar om rovdjurspolitiken.

Runar Filper, Sverigedemokraternas jakt- och viltpolitiske talesman