Jägarnas Riksförbund i Västerbotten kräver kraftigt ökad licensjakt på björn.
Foto: Shutterstock Jägarnas Riksförbund i Västerbotten kräver kraftigt ökad licensjakt på björn.

Skapa värden istället för förstöra

JRF kräver kraftigt ökad licensjakt på björn

Jägarnas Riksförbund distrikt Västerbotten har överklagat Länsstyrelsens beslut att enbart tillåta att 25 björnar får fällas i årets björnjakt. Vi anser att minst 95 björnar ska få fällas och att jakten ska få ske i hela länet. Då skulle länet närma sig, det av viltförvaltningsdelegationen, fastställda förvaltningsmålet på 350 björnar och behovet av stor skyddsjakt i rennäringens kalvningsområden minska.

Den insamling av björnbajs som gjordes hösten 2019 visar genom DNA analys att Västerbotten preliminärt hade 516 björnar hösten 2019. Det är mer än 350 björnar högre än det antal björnar som Naturvårdsverket fördelat som mininivå i antal björn i april 2020 till Västerbotten att hysa.

Antalet klart högre än förvaltningsmålet

Inventeringen bekräftade det vi insett sedan flera år tillbaka – att antalet björnar i Västerbotten är klart fler än vad som förvaltningen avsett uppnå. Människor som lever med björnar i sin närhet har fått sin livskvalitet försämrad. Vistelse i naturen har blivit otrygg och vardagsaktiviteter blir mer sällan genomförda med ökad risk för ohälsa.

Rekordstor skyddsjakt

Den här våren var snön kvar länge i renarnas kalvningsområden och spår efter björnarna syntes tydligt. Det innebär att rekordstor skyddsjakt på björn genomfördes. Kostnaderna är stora och de fällda björnarna förverkas.

Skapa värden

Vid licensjakt betalar jägare för att få komma med och en skjuten björn blir till uppskattad trofé. Vid licensjakt efter björn skapas värden medan vid skyddsjakten förstörs värden. Låt oss inte göra om detta misstag utan förbättra livskvalitet för de som bor och verkar med björn i sin närhet och skapa värden genom bra björnjakt.
Minst 95 björnar behöver fällas i årets licensjakt på björn i Västerbotten!

Torbjörn Oskarsson, distriktsordförande
Sten Sandgren, vice distriktsordförande
Jägarnas Riksförbund distrikt Västerbotten