Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund
Foto: Mats Bildström Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund

Stämman gav tydliga besked inför framtiden

Redan kvällen innan stämman öppnades hade vi en givande utfrågning av alla riksdagspartier om deras syn på den framtida rovdjurspolitiken.
Min slutsats av den utfrågningen och debatten är att så länge miljöpartiet och vänsterpartiet har något att säga till om så torde vi inte kunna se fram mot någon förbättring av rovdjurspolitiken.

Utförligare referat av debatten och frågestunden finns i Aktuellt-delen i webbtidningen.

När det gäller stämman och motionerna om olika rovdjursfrågor fick styrelsen full uppbackning för sitt arbete och sin syn på frågorna kring rovdjuren.

Om man ska försöka tolka in någon sorts färdriktning, för det fortsatta arbetet med dessa frågor, kan jag nog se att det pekar åt ytterligare en skärpning. Detta både med anledning av diskussionerna på stämman men också av svaren på den enkät som vi gjorde i denna tidnings majnummer.

Det står också helt klart att vargen har ett mycket svagare stöd för sin fortsatta etablering än vad de övriga stora rovdjuren har. Eller ännu tydligare, närmare 80 procent av de medlemmar som besvarade enkäten anser inte att vi skall ha en livskraftig vargstam i landet.

Även om andelen enkätsvar var oroväckande lågt är det ändå det mest konkreta vi har att ta på idag.

Efter stämman har vårt verkställande utskott också haft det första mötet med regeringens rovdjursutredare, Åke Pettersson.

Det mötet ingav stort förtroende för Åkes sätt att ta sig an uppdraget. Ett stort antal ”seminarier” kommer att hållas under det närmaste året. Där emellan kommer andra möten att ske med olika parter, där vi i Jägarnas Riksförbund självfallet är en part.

Även när det gäller övriga jaktpolitiska frågor fick styrelsen stor uppbackning för sin syn och sitt sätt att arbeta med de olika frågorna. Detta gäller såväl bly- som älgfrågan.

En annan stor fråga inför stämman var om vi skulle komma att behålla vårt nuvarande namn, eller om stämman skulle konfirmera fjolårets beslut om namnbyte.

Efter en på det stora hela bra och saklig debatt beslutade stämman, efter sluten votering, att vi skall behålla vårt nuvarande namn.

Själv hoppas jag nu att namnfrågan är avförd från dagordningen, åtminstone för några stämmor fram i tiden.

Vi har mycket viktigare frågor att arbeta med. Frågor som kan komma att få mycket stor betydelse för jaktens framtid.

När ni som läsare får den här tidningen i er hand har årets björnjakt redan inletts. På vissa områden kan det nog också vara så att den redan är avslutad.

Årets tilldelning blev visserligen ett 20-tal fler än ifjol. Men med tanke på den stora tillväxt som sker hade det varit ett minimum att Naturvårdsverket följt länsstyrelsernas förslag. Då hade det varit ytterligare ett 50-tal.

Årets tilldelning innebär att björnstammen fortsätter att öka med 5-6 procent eller cirka 150 djur, allt lite runt räknat och med det underlag som björnprojektet har presenterat.

Även om björnen av många, inklusive undertecknad, anses som ett värdefullt och attraktivt jaktbart vilt finns hela tiden den i luften hängande frågan. Hur stor björnstam skall vi ha i Sverige?

När den här tidningen ges ut är det bara några dagar kvar till älgjaktsstarten i norra delarna av vårt land.

För många jägare är detta jaktens verkliga högtid och jag börjar redan nu fundera hur höstens jakt skall se ut.

Torkan i norra Sverige innebär troligen att vi kommer att få stora variationer på älgtillgången, beroende på hur tillgången är på vatten. Men detta kan ju snabbt lösas om det väl börjar att regna.

Avslutningsvis hoppas jag att ni alla har tillbringat många timmar på någon skjutbana.

Träning ger alltid färdighet. Detta gäller såväl den egna konditionen som eventuella hundars prestationsförmåga.

Lycka till med alla olika jaktpremiärer som vi har att se fram emot.