Conny Sandström, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund.

Tack för mig och lycka till

När jag nu en tidig morgon i maj sätter mig för att skriva min sista ledare för Jakt & Jägare är det självklart att det är med lite blandade känslor jag gör det. Nio år på ett sådant här uppdrag är en lång tid och samhället i stort har förändrats men framför allt har vår organisation förändrats under de här åren.

Många möten med människor har jag fått uppleva, både rent fysiska men också på telefon, via brev och e-post. De flesta har varit positiva och utvecklande, framåtsyftande och sökande efter lösningar på svåra frågor. Några tråkiga, destruktiva och grävande i och efter gammalt ”skit” har självfallet också förekommit, liksom hårda diskussioner om olika uppfattningar i olika sakfrågor. 

Lyckligt nog tillhör jag den sortens människor som har lätt att glömma. Jag kan lägga det som har varit bakom mig och i stället se framåt och fundera på hur gör jag/vi nu då. Kanske är en sådan personläggning en förutsättning för ett sådant här uppdrag.
Ökat med 75 procent
I en organisation som på nio år ökat medlemsantalet med cirka 75 procent, från 15 650 till 27 900 har det självfallet krävts att alla har ansträngt sig till det yttersta. 
En av de viktigaste åtgärderna som vidtagits är inrättandet av en generalsekreterare för att leda och utveckla det operativa arbetet inom organisationen. Även en liten och tajt organisation behöver nämligen någon som, under styrelsen, håller i trådarna. 
Tidningen Jakt & Jägares utveckling måste självklart också nämnas. Det är många så kallade neutrala läsare som anser att den är den bästa jakttidningen och det är nog ingen slump att den ökat mest av alla jakttidningar under flera år.
Årliga stämmor
Andra åtgärder som betytt mycket för spänsten i organisationen är införandet av årliga stämmor i stället för en stor kongress vart tredje år. Medlemmarna måste få pröva sina åsikter varje år. Medlemmarna måste också få möjlighet att välja nya personer i ledningen för organisationen med kortare tidsintervall. 
Servicen ut till avdelningar och distrikt med den så kallade gulingen har också väsentligt påverkat och underlättat deras kommunikation med medlemmarna.
Blev av med blyförbudet
Inom jaktpolitiken kan vi konstatera att Jägarnas Riksförbund under de här åren har haft stor betydelse, ja kanske rent av avgörande betydelse, för att vi jägare har blivit av med det hotande blyförbudet samt att den så kallade paragraf 28-frågan, skyddsjakten på stora rovdjur, idag har en utformning som är riktigt bra. 
Under de här åren har vi fått en kraftig ökning av björnjakten och även en ökning av lojakten och vi är på väg att få till stånd någon form av avlysningsjakt på varg inom det närmaste året. 
Tredje älgutredningen
Älgjakten är inne på sin tredje utredning och kanske kan det lyckas bättre denna gång, med mindre byråkrati, större valfrihet och besluten närmare jägarna. Även besluten om jakt på de stora rovdjuren är på väg att flyttas ut för regionala beslut.
Vildsvinen har exploderat under den här tiden och trots nära på åretruntjakt tycks ökningen fortsätta. Här krävs en skärpning från vissa markägares sida. Den på sina håll ohämmade utfodringen måste få ett slut och mark­ägarna och jägarna måste få till ett bättre samarbete. 
Nya tag behövs
Även sälstammen har växt och trots ökade avskjutningar ställer den till stora besvär för fisket. Här krävs nya tag och ökad avskjutning. Jakt på korp och skarv måste införas.
Listan över vad som är gjort och listan på vad som bör eller måste göras kan säkert göras mycket längre. Det gamla uttrycket, ”mycket är gjort men det mesta är ogjort”, gör sig ständigt påmind i sådana här organisationer.
Solveig Larsson föreslagen som JRF-bas
Nu lämnar jag över till en ny ordförande. Om stämman följer valberedningens förslag blir det en kvinna, Solveig Larsson. I så fall kan jag konstatera att Jägarnas Riksförbund som första jägar­organisation väljer en kvinna och därmed bryter ”gubbväldet” inom jakten. 
Det här är något som kan komma att visa sig värdefullt för jaktens förutsättningar i framtiden. Jakten lämpar sig väl både för ”gubbar”, kvinnor och ungdomar. 
Stöd och service
Jag kan också konstatera att vi i dag har en organisation med många nya människor på viktiga befattningar som, tillsammans med ”gamlingarna”, kommer att finnas till hands för stöd och service. 
Vi har en ekonomi som gör det möjligt med nya satsningar för nya framgångar, både för Jägarnas Riksförbund och alla jägare i Sverige. 
Lycka till på den resan!

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...