Hur det blir bland annat med licensjakten på varg och inrättandet av en ny viltmyndighet kan ändras drastiskt efter valet på söndag, konstaterar förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund i ett debattinlägg.
Foto: Shutterstock.com Hur det blir bland annat med licensjakten på varg och inrättandet av en ny viltmyndighet kan ändras drastiskt efter valet på söndag, konstaterar förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund i ett debattinlägg.

Valet som kan påverka jakten i Sverige

Hur det ska bli med en ny viltmyndighet efter valet på söndag är en öppen fråga. Hittills har både Alliansen och SD sagt att en viltmyndighet bör inrättas. En ny viltmyndighet är en absolut förutsättning för att få kloka vapenlagar, enkel viltförvaltning och en aktiv rovdjursförvaltning, skriver förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Hösten nalkas och med den jaktsäsongen. Premiärerna duggar tätt och hundratusentals jägare beger sig ut i skog och mark i sin jakt efter rådjur, fågel, björnar och älgar.

Hundägarna har under en varm sommar gjort vad de kan för att träna sina hundar, sällan har väl simträning varit så populär som i år. Hundägare som snart kommer njuta av fina stunder med sina bästa vänner i skog och mark.

Tyvärr är det i stora delar av Sverige nu inte lika roligt att släppa sina hundar. Den osäkerhet och rädsla som ligger tungt över hundägarna som släpper sina hundar i områden där det kan finnas varg tar bort glädjen för de som tidigare njutit så mycket.

Förra året pågick Jägarnas Riksförbunds arbete för fullt så här års för att se till att länsstyrelserna beslutade om en omfattande vargjakt. En vargjakt som skulle syfta till att minska stammen till de av riksdagen beslutade nivåerna. I år har våra möjligheter att påverka minskat eftersom Naturvårdsverket omöjliggjorde vargjakten.

Nu öppnar sig dock en annan, stor, möjlighet att påverka politiken och därmed rovdjursförvaltningen. Det är, som säkert ingen missat, valår. Jägarnas Riksförbunds mest grundläggande värdering handlar om äganderätten men andra viktiga frågor är vapenlagarna, rovdjursförvaltningen och enkel viltförvaltning. Det är frågor där Naturvårdsverket visat sig vara ett ok som omöjliggör de förändringar som måste till för att föra jakten och viltförvaltningen framåt.

Riksdagen har uppdragit åt regeringen att upprätta en ny myndighet, en viltmyndighet, som ska kliva in i Naturvårdsverkets ställe. Det är en förändring som Jägarnas Riksförbund ser som nödvändig. Jakt, som är ett aktivt brukande av en naturresurs, måste ha en myndighet som inte enbart ser till vårdande resurser utan som sätter brukandet först.

En ny viltmyndighet är alltså en absolut förutsättning för att få kloka vapenlagar, enkel viltförvaltning och en aktiv rovdjursförvaltning. Eftersom riksdagen med majoritet har krävt denna förändring vill vi att det genomförs under nästa mandatperiod.

Utöver Naturvårdsverket, som nationellt ansvarig myndighet, måste länsstyrelserna ta sitt ansvar gentemot sina medborgare. Det har flera gånger visat sig att länsstyrelserna själva lägger på säkerhetsmarginaler som gör att rovdjurspopulationerna tillåts stiga långt över de beslutade nivåerna. Det stämmer inte överens med den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat och tydligare krav på länsstyrelserna att genomföra den nationella politiken måste till.

Jägarnas Riksförbund kommer fortsätta arbeta för en omfattande jakt på de stora rovdjuren. Förbundet kommer fortsätta arbeta för Nej till frilevande varg och framför allt kommer förbundet fortsätta arbeta för att Riksdagens beslutade mål för rovdjurspopulationerna uppnås. Det arbetet kommer fortsätta oavsett vilka partier som får regeringsmakten, men förutsättningarna kan ändras drastiskt beroende på valutgången. Söndag den 9 september är valet ditt och din röst kommer påverka jakten i Sverige.

SOLVEIG LARSSON OCH HENRIK TÅGMARK SAMT ÖVRIGA I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Hur partierna ser på bland annat en ny viltmyndighet framgår av den här artikeln.

Här finns artikeln med Jakt & Jägares enkät hur de åtta riksdagspartierna ser på fem viktiga jaktfrågor.