”Var det verkligen Vulko som sköts?”

Enligt uppgifter i media har även den andre av Kolmårdens förrymda ungvargar skjutits. Detta på gården Välnäs i Fogdö.
Kolmården-veterinären Röken uppger att vargens identitet är fastställd. Den skjutne vargen är rymlingen ”Vulko”.
Är detta verkligen sant?

Har någon opartisk, sakkunnig person verifierat identifieringen, så att allmänheten kan lita på att ”rätt” varg skjutits?

För Kolmårdens djurpark är det naturligtvis av största vikt att, hela den pinsamma historien med rymningen ur varghägnet kommer ur världen och glöms bort så fort som möjligt.

Då kanske det inte är så noga om Vulko i stället är på fri tass.

Varg har bevisligen dödat får på Välnäs gård, men är det den nu skjutne vargen som ligger bakom dödandet?

”Inte farliga för andra djur”

När de två, nu skjutna, ungvargarna just grävt sig ut ur sitt hägn uttalade sig Kolmårdens djurchef Mats Höggren för Sveriges Radio:

– De är absolut inte farliga vare sig för människor eller djur. De här båda vargarna är ju så små och för människor är ju vargar aldrig farliga, påstod han.

Till Expressen i Norrköping sade Höggren:

– De båda vargbröderna är helt ofarliga för andra djur. De är inte tränade att fälla villebråd.

Okunskap eller dimridåer?

Skulle det visa sig att Vulko har dödat fåren på Välnäs gård bygger Höggrens uttalanden på antingen okunskap om vargars beteende eller ett medvetet försök att föra allmänheten bakom

ljuset!

Om det inte är Vulko som ligger bakom dödandet av fåren finns det ju fortfarande en eller flera vargar i trakten.

Dessa kommer med största sannolikhet att fortsätta ställa till problem för djurägarna genom att skada och döda tamdjur.

Våra erfarenheter av att i många ha levt mitt i ett vargrevir har lärt oss att man inte i något avseende kan lita på de uppgifter och uttalanden i rovdjursfrågor som kommer från länsstyrelser, Naturvårdsverket, forskare, djurparkspersonal och deras experter.

Opartisk granskning

Därför anser vi att en opartisk och allsidig granskning bör göras av hur rymningen från varghägnet i Kolmårdens djurpark, och konsekvenserna av rymningen, har hanterats av djurparkens ansvariga och berörda myndigheter.