Visent – matnyttigare än varg?
Visent – matnyttigare än varg?

Varför just vargen?

Det finns ett annat stort däggdjur som har funnits i hela Europa och fortfarande är utrotningshotat. Satsa pengar på detta istället för vargen. Ett djur som är definitivt häftigare att se än en varg.
I Sverige liksom hela Europa och i Nordamerika pågår en intensiv kampanj och propagandaoffensiv för att främja återinförande av varg i sina ”gamla” utbredningsområden.

Med undantag för en del stora nationalparker, där eventuell permanent befolkning enbart sysslar med att hjälpa besökare, orsakar vargen bara problem. Den skingrar och dödar boskap och andra tamdjur. Att bo i ett vargområde innebär en lång räcka förhållningsråd som alla inskränker människans sätt att leva nära och med naturen.

Någon positiv påverkan på den biologiska mångfalden eller positiva ekologiska effekter kan inte påvisas utanför rena vildmarksomåden. Däremot finns det ett antal negativa effekter i jordbruklandskapet. Direkta eller indirekta.

Svenska Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och Världsnaturfonden bedriver en mycket aktiv kampanj för att få människor att acceptera nackdelarna.

Regering och riksdag använder 100-tals miljoner kronor som stöd. Tittar vi i större perspektiv blir jag rädd när jag tänker på alla miljarder som spenderas på ett av jordens mest talrika djur, som på många håll betraktas som ett gissel som bekämpas med alla medel inklusive jakt från helikopter och gift. Ett djur som under de senaste 20 åren dödat 100-tals människor.

Däremot hör jag inte ett ljud från ovanstående organisationer om ett annat stort däggdjur som fanns i hela Europa, från Spanien till södra Sverige. Ett djur där det idag endast finns en liten stam på kanske 1 000 frilevande individer kvar. Mer utrotningshotad och rödlistad kan en art knappast bli. Sverige tog en mycket aktiv del i att rädda arten från total utplåning. Varför inte fortsätta?

Varför startas inte en kampanj för att återinföra detta djur till Sverige (och resten av Västeuropa)? Ett djur som liksom vargen är mycket skyggt och lever i flockar. Att se det tror jag är häftigare än att se något som liknar en stor schäfer. Detta djur har aldrig dödat boskap eller andra tamdjur.

Eftersom det är ett stort djur kan man kanske hitta något fall där en människa blivit dödad men jag har inte funnit något. Fast kom inte nära en ko med kalv eller en vresig gammal tjur. Något motstånd från jägarorganisationer blir det knappast eftersom det i slutändan kan bli någonting alldeles extra.

Djurets latinska namn är Bison bonasus. Visent på svenska.

När får vi se Svenska buffelföreningen eller Nordbisse?

Calle Seleborg, Folkaktionen ny rovdjurspolitik