Foto: Scott E Read/Shutterstock.comDubbelt så mycket värd. Skadeståndsbeloppet för en uppsåtligt dödad människa är 50 000 kronor. Naturvårdsverket har tidigare begärt 100 000 kronor i skadestånd för en illegalt dödad varg. Nu funderar verket på vilka belopp som ska begäras för varg i fortsättningen.

Varg dubbelt värd än människa

Skulle Naturvårdsverket åter börja begära 100 000 kronor i skadestånd för en illegalt dödat varg innebär det att ett människoliv bara är värt hälften. Det konstaterar debattören Anders Lundberg apropå den här nyheten i Jakt & Jägare.

En människas liv verkar idag vara värt 50 000 kronor, enligt rättspraxis för skadestånd. Hur mycket är då en varg värd enligt Naturvårdsverkets kommande utredning om skadeståndsanspråk för dödade vargar?
Hur skall Naturvårdsverkets ersättningskrav för dödade rovdjur tolkas? Innebär det att verket äger rovdjuren? Borde i så fall inte markägare få ersättning från verket för minskade jaktarrenden på grund av varg?
Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis (hittar inga ändringar efter 2008) fastställt beloppen till cirka 50 000 kronor vid uppsåtligt dödande av människa och 25 000 kronor vid dödande som sker av oaktsamhet.

Djurägare krävdes på 100 000 kronor
Naturvårdsverket krävde under 2001 till 2003 att en lantbrukare på Gräsö och en djurägare på Dals Ed skulle betala en ersättning på 100 000 kronor för en skjuten varg. I båda fallen hade djurägaren dödat en var för att freda sina djur med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.
Vid ett tillfälle krävdes en jägare på 100 000 kronor i skadestånd för att han av misstag sköt en varg på en rävåtel.
Enligt rättspraxis i början av 2000-talet fick anhöriga till person som dödats i samband med brott 25 000 kronor i skadeståndsersättning.
Gräsö- och Dels Ed-fallet gick till Högsta domstolen för prövning och många ifrågasatte Naturvårdsverkets ersättningskrav på 100 000 kronor för varg, när ett människoliv vid den här tidpunkten bara värderades till 25 000 kronor.

Upphörde med anspråken
Det var troligtvis ovanstående som gjorde att Naturvårdsverket upphörde med skadeståndståndsanspråk år 2003. Men nu, år 2012, har verket börjat igen med skadeståndskrav för skjutna rovdjur. 
Verket kräver 24 000 kronor för en dödad järv.
När det gäller hur människoliv värderas vid skadestånd finns ett exempel när det gäller anhöriga till Engla, som mördades i april 2008.
Flickans mamma och styvpappa begärde och tilldömdes ersättning för inkomstförlust och psykiskt lidande av övergående natur (så kallad sveda- och värkersättning). Flickans pappa och syster begärde och tilldömdes ersättning för psykiskt lidande.
Mamman, styvpappan och systern tilldömdes 75 000 kronor för det psykiska lidandet, medan pappan tilldömdes 50 000 kronor.
Domen har inte överklagats i fråga om skuld och påföljd. Däremot har samtliga anhöriga begärt högre ersättning för det psykiska lidandet

Shablonersättning efter mord
Hovrätten konstaterar vidare i sin dom att det av lagförarbeten och Högsta domstolens praxis framgår att denna ersättning till anhöriga ska schabloniseras. Ersättningen ska i princip vara lika för alla.
Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis fastställt beloppen till cirka 50 000 kronor vid uppsåtligt dödande och 25 000 kronor vid dödande som sker av oaktsamhet.
Tanken med dessa schabloner är att de anhöriga ska få dessa skadestånd utan att de ska behövas utredningar om omfattningen av de psykiska besvären.
Alla ska således i princip behandlas lika, oavsett förhållandena i det enskilda fallet.
De som menar att lidandet varit så omfattande att de ska ha högre ersättning än enligt schablonerna ska dock ha möjlighet att redovisa utredning om detta och på så vis kunna få högre ersättning.

Anders Lundberg, Österbygge

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...