Peter Larsson, fårägare och författare, skriver ett öppet brev till Ulrika Greber, avdelningschef för landsbygd på länsstyrelsen i Stockholm, där han frågar henne varför hon sätter varg framför naturvärden och KRAV-märkt lammproduktion.
Peter Larsson, fårägare och författare, skriver ett öppet brev till Ulrika Greber, avdelningschef för landsbygd på länsstyrelsen i Stockholm, där han frågar henne varför hon sätter varg framför naturvärden och KRAV-märkt lammproduktion.

Varg väljs före klimatsmarta får

Fårägare om länsstyrelsens behandling av Molstaberg

I ett öppet brev till Ulrika Greber, avdelningschef för landsbygd på länsstyrelsen i Stockholms län, ifrågasätter fårägaren och författaren Peter Larsson varför hon låter varg gå före höga naturvärden och KRAV-märkt lammkött.

Hej Ulrika,
Jag läste på länsstyrelsens hemsida idag att ni beslutat er för att polisanmäla Molstabergs Gård med anledning av att ni anser att de brister i sin djuromsorg. Detta för de många, och på senaste tiden mycket frekventa, vargattackerna på gården som fram till nu har kostat livet på cirka 60 får.
Enligt dig är det ett så pass stort antal att du anser att Molstaberg nu gör sig skyldiga till brister i djurtillsynen, det vill säga djurplågeri.  Mest, om jag förstår dig rätt, för att inte ”relevanta åtgärder görs för att förhindra dem (attackerna) och skydda djuren” som du formulerar dig på Länsstyrelsens hemsida.

Att Molstaberg inte, trots det stora merarbete och lidande vargattackerna gör, har tackat ja till era förslag på preventiva åtgärder har ju sina naturliga grunder som rapporterats löpande under sommaren och hösten. Men att du genom din position och, vad jag kan förstå, breda kunskap om ekologisk matproduktion har kommit fram till detta beslut gör mig beklämd.
Jag citerar några av dina egna ord som du publicerade i Forskning & Framsteg år 2006: ”Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö.”
Kloka ord som jag hoppas att du än idag står upp för? I synnerhet i en tid när svensk självförsörjningsgrad är på rekordlåg nivå samtidigt som efterfrågan på just ekologiskt producerat lammkött är på topp.
Att du då, just med hänsyn till dina kunskaper, så notoriskt väljer ”vargens sida” i detta är anmärkningsvärt. Som du säkert vet (om inte så får du fråga några kollegor på din myndighet) brukas hagmarkerna på Molstaberg ekologiskt och innehåller en lång rad rödlistade arter, verkligt rödlistade arter, till skillnad mot vargen. Det betyder att Molstaberg inte enbart producerar ekologiskt, inhemskt, klimatsmart och KRAV-märkt lammkött utan även höga naturvärden i landskapet.

Vill du verkligen bidra till att ödelägga dessa genom att låta Molstabergs verksamhet gå i graven enbart på grund av en enda art som dessutom nyligen av EU nedgraderades i status och plötsligt inte anses lika hotad som innan? Mest på grund av dess enorma förökningstakt och förmåga att överleva i de mest skilda miljöer.
Likt många andra lammproducenter i Sverige brottas säkerligen ägarna till Molstaberg just nu med frågan: Skall vi lägga ner verksamheten direkt och plantera igen eller plöja upp våra betesmarker, eller skall vi härda ut ytterligare ett tag och hoppas på att våra myndigheter tar sitt förnuft till fånga?
De är inte ensamma.
Runt om i landet är detta just sådana frågor som fårbönder ställer sig i takt med en allt expansivare vargstam och allt sämre förvaltning av densamma (notera gärna att för att uppfylla den av Riksdagen beslutade populationen skulle ett par hundra vargar behöva fällas jämfört med de 46 som det precis beslutats om…). Ni på länsstyrelserna runt om i landet har därför ett mycket tungt ansvar för utvecklingen och om ni verkligen stod upp för, och värnade om, biologisk mångfald i landskapet OCH en hållbar köttproduktion i landet, skulle ni välja helt andra vägar än att polisanmäla just de människor som kämpar med att producera just detta.

Peter Larsson, Skartofta
Fårägare och författare till ett flertal böcker om djur & natur