Vem missbrukar nödvärnsrätten?

Vem missbrukar paragraf 28? Det finns två fall där varg har skjutits i inhägnad de senaste åren. Ett i Värmland och ett nu senast i Laxå. I båda fallen hade upprepade försök gjorts att skrämma djuret på alla sätt, men vargen gick inte att hejda. Ingen annan som har åberopat nödvärn har friats. I de […]

Vem missbrukar paragraf 28? Det finns två fall där varg har skjutits i inhägnad de senaste åren. Ett i Värmland och ett nu senast i Laxå.

I båda fallen hade upprepade försök gjorts att skrämma djuret på alla sätt, men vargen gick inte att hejda.

Ingen annan som har åberopat nödvärn har friats. I de fall där tingsrätt friat har domen överklagats tills fällande dom har beslutats.

Två fall ligger fortfarande i rättscirkusen.

Eftersom lagen är skriven så att eventuellt fällt djur ska lämnas på plats för polisens utredare är det mycket svårt att hävda nödvärn om inte sådan verkligen har gällt. Grimsö-forskare har konstaterat att det blir högst en eller två gånger per år som en jägare ser sin hund bli attackerad.

En rovdjurspolitik som går tvärt emot de som blir direkt drabbade kan aldrig vinna acceptans hos dessa.

Alla undersökningar som gjorts visar att kärleken till rovdjuren växer med avståndet. Misstänkliggörandet mot jägarna måste få ett slut innan vi över huvud taget kan komma vidare. Media har ett mycket stor ansvar i att detta sker.

Var vänlig kom ihåg att jägarorganisationerna och andra organisationer som är emot rovdjurspolitiken är mycket större än rovdjursivrarna. Rovdjurslobbyn är liten, trots alla statsbidrag för propaganda om att vi ska ha stora rovdjursstammar.